Juni 2013

Smanjen broj nezaposlenih osoba u FBiH

28.06.13
Smanjen broj nezaposlenih osoba u FBiH(Sarajevo, 28.6.2013. godine) U maju ove godine nastavljen je trend smanjenja nezaposlenosti FBiH. Naime, na evidencijama službi za zapošljavanje u Federaciji BiH u ovom mjesecu je bilo registrirano 383.513 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 1.268, a u odnosu na januar 2013. godine zabilježeno je smanjenje za 3.817. Također nastavljen je... Opširnije

Rezultati ispitivanja tržišta rada u FBiH za 2013. godinu

28.06.13
Rezultati ispitivanja tržišta rada u FBiH za 2013. godinu(Sarajevo, 28.6.2013. godine) U periodu od decembar 2012. - februar 2013. godine, Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje proveli su anketiranje poslodavaca u Federaciji BiH na uzorku od 2.636 poslodavaca iz Federacije BiH koji imaju najmanje 10 zaposlenika. Poslodavci su u momentu anketiranja zapošljavali 151.947 radnika, što ... Opširnije

Pokrenuta web-stranica OBUKE.BA

27.06.13
Pokrenuta web-stranica OBUKE.BA(Sarajevo, 26.6.2013. godine) U posljednjih desetak godina svi smo svjesni velikih promjena na tržištu rada, kako u svijetu tako i u Bosne i Hercegovini. Poteškoće u pronalaženju posla jednako opterećuju mlade i stare, obrazovane i manje obrazovane. Problem obrazovanja i kompetencija dolazi u prvi plan, a ljudi sve više shvataju da je cjeloživotno učenje pro... Opširnije

Programi Službe za zapošljavanje Kantona Sarajeva

26.06.13
Programi Službe za zapošljavanje Kantona Sarajeva(Sarajevo, 25.6.2013. godine) Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ objavila je danas dva Javna poziva: Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u programu javnih radova i Javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u programu obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba i sufinansiranje srednješkolsko... Opširnije

Konkurs za popisivače 5. jula, saznajte šta je potrebno da biste se zaposlili

26.06.13
Konkurs za popisivače 5. jula, saznajte šta je potrebno da biste se zaposlili(Sarajevo, 25.6.2013. godine) Prema Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, konkurs za popisivače i instruktore na lokalnom nivou raspisuju opštinske/gradske popisne komisije, koje su opštine i gradovi trebali formirati zaključno sa 21. junom.Dio opština koje nisu uspjele formirati lokalne popisne komisije, zatražile su pomjeranje datuma o... Opširnije

Završna konferencija dva MDG-F programa

20.06.13
Završna konferencija dva MDG-F programaSARAJEVO, 19. JUNA (ONASA) - U Sarajevu je danas održana završna konferencija dva MDG-F programa - "Unapređenje kulturnog razumijevanja u BiH" i "Program zapošljavanja i zadržavanja mladih", u okviru koje su predstavljeni svi rezultati ostvareni na ovim programima, uključujući, između ostalog, rezultate obrazovnog sektora i učešće mladih zapošljavanje mladih... Opširnije

Održan okrugli sto o reformi politika zapošljavanja

20.06.13
Održan okrugli sto o reformi politika zapošljavanja  SARAJEVO, 18. JUNA (ONASA) - Centri civilnih  inicijativa (CCI) organizirali su danas na Ilidži okrugli sto "Posao narodu: Da li  javne službe za zapošljavanje trebaju zapošljavati?”, uz učešće predstavnika javnih službi za zapošljavanje, resornih federalnih i kantonalnih ministarstava, zavoda zdravstvenog osiguranja, privrednih komora, sindikata, posloda... Opširnije

U travnju najviše povećanje zaposlenih u sektoru poljoprivrede

19.06.13
U travnju najviše povećanje zaposlenih u sektoru poljoprivrede (Sarajevo, 18.6.2013. godine) Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u ovom je entitetu u travnju ove godine ukupan broj zaposlenih iznosio 433.729, što predstavlja povećanje broja zaposlenih za 0,2 posto u odnosu na mjesec ožujak. Ipak, u odnosu na godišnji prosjek broja zaposlenih u 2012., došlo je do smanjenja broja zaposlenih za 0,8 posto. Ako... Opširnije

Potpisan Memorandum o saradnji

14.06.13
Potpisan Memorandum o saradnji (Sarajevo, 14.6.2013.godine) - Danas je potpisan Memorandum o saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Instituta za stručno obrazovanje i lično usavršavanje (BEST) iz Beča i Zavoda Papilot iz Ljubljane u kojem je dogovorena saradnja na realizaciji zajedničkih projekata u oblasti aktivnih politika zapošljavanja. Navedeni projekti bi uključivali r... Opširnije

Forum o zapošljavanju mladih danas u Banjaluci

12.06.13
Forum o zapošljavanju mladih danas u Banjaluci  (Banjaluka, 12.6.2013. godine) - Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), organizuje danas u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske Treći Forum o zapošljavanju mladih na temu ¨Poslodavci + zavodi za zapošljavanje + X = veće zapošljavanje mladih?“. Partneri u organizaciji su Zavod za zapošlj... Opširnije

Arhiva