Avgust 2009

U julu sa evidencije zaposleno 3.349 osoba

27.08.09
U julu sa evidencije zaposleno 3.349 osoba(Sarajevo, 27.8.2009. godine) - U julu 2009. godine sa evidencija službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine brisano je 6.513 osoba, od čega je zaposleno 3.349. U istom mjesecu na evidenciju nezaposlenih prijavilo se 4.647 osoba po prestanku radnog odnosa. Od 1.1. do 31.7.2009. godine sa evidencija nezaposlenih brisano je ukupno 51.299 osob... Opširnije

Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2009. godini

14.08.09
Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2009. godini(Sarajevo, 14.8.2009. godine) – U skladu sa Memorandumom o razumijevanju za implementaciju Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja za 2009. godinu, 17.8.2009. godine će u dnevnim listovima biti objavljen Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2009. godini koji je izradio Fe... Opširnije

Uspješna realizacija Programa samozapošljavanja i zapošljavanja povratnika u 2008. godini

11.08.09
Uspješna realizacija Programa samozapošljavanja i zapošljavanja povratnika u 2008. godini(Sarajevo, 11.8.2009. godine) - Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 4.8.2009. godine usvojio Informaciju o realizaciji Programa samozapošljavanja i zapošljavanja povratnika u 2008. godini.Naime, Zavod je, u skladu sa finansijskim mogućnostima u 2008. godini, obezbijedio finansijska sredstva u iznosu od 1.734.500 KM za... Opširnije

Odobrena sredstva za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja mladih

06.08.09
Odobrena sredstva za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja mladih(Sarajevo, 6.8.2009. godine) – Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 4.8.2009. godine donio Odluku o odobravanju sredstava za sufinansiranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva u iznosu od 1.561.800 KM.Na Javni poziv za učešće u Programu, koji je objavljen 1. juna u dnevnim listovima i trajao do 30. juna 2009... Opširnije

Arhiva