Novembar 2009

Konferencija o upravljanju ljudskim resursima

19.11.09
Konferencija o upravljanju ljudskim resursima(Sarajevo, 19.11.2009. godine) - U organizaciji portala Posao.ba i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), te uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje, u Sarajevu je 18.11.2009. godine održana Konferencija o upravljanju ljudskim resursima, kojoj je prisustvovalo gotovo 130 predstavnika vodećih kompanija iz Bosne i Hercegovine i regiona.Ova konferencija... Opširnije

Zavod provodi anketu među poslodavcima

10.11.09
Zavod provodi anketu među poslodavcima(Sarajevo, 10.11.2009. godine) - Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje u okviru svojih redovnih aktivnosti su pokrenuli projekat Ispitivanje tržišta rada 2010 koji će realizirati tokom novembra 2009. godine. Ovaj projekatse provodiradi sticanja realnog uvida u postojeće stanje ponude i potražnje na tržištu rada i prognoziranja budućeg kret... Opširnije

Obuka o politici i praksi radnih migracija u Sarajevu

10.11.09
Obuka o politici i praksi radnih migracija u Sarajevu(Sarajevo, 10.11.2009. godine) - U Sarajevu je od 26. do 30. oktobra, u okviru regionalnog projekta „Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svijesti u cilju promovisanja regularnih migracija u regionu zapadnog Balkana”, koji finansira Evropska komisija u sklopu programa AENEAS 2006, održana obuka o politici i praksi radnih migracija u regionu zap... Opširnije

Posao za invalide, žene žrtve nasilja i Rome

06.11.09
Posao za invalide, žene žrtve nasilja i Rome(Sarajevo, 6.11.2009. godine) – Danas su u dnevnim listovima (Dnevni avaz, Oslobođenje, Dnevni list i San) objavljeni javni pozivi za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugih teže zapošljivih grupa nezaposlenih osoba i Programu zapošljavanja i samozapošljavanje Roma u 2009. godini, koje je pripremio Federalni zavod z... Opširnije

Arhiva