Juni 2010

Federalni zavod za zapošljavanje proveo ispitivanje tržišta rada

20.06.10
Federalni zavod za zapošljavanje proveo ispitivanje tržišta rada(Sarajevo, 20.6.2010. godine) – Radi sticanja realnog uvida u stanje na tržištu rada, Federalni zavod za zapošljavanje je, u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, u zadnjem kvartalu 2009. godine na području deset kantona (78 općina) u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo ispitivanje tržišta rada. Anketiranjem 2.605 poslodavaca, koji zapošlj... Opširnije

Međuentitetska konferencija o zapošljavanju mladih

18.06.10
Međuentitetska konferencija o zapošljavanju mladih(Sarajevo, 18.6.2010. godine) - U Istočnom Sarajevu je 17. i 18. juna održana Međuentitetska konferencija o zapošljavanju mladih, koju su organizovali Omladinski savjet grada Istočno Sarajevo i sarajevska opština Ilidža, uz finansijsku pomoć Misije Organizacije za sigurnost i saradnju u Bosni i Hercegovini. Cilj ove konferencije je bio da se mlade nezapo... Opširnije

Uspješna realizacija Programa zapošljavanja Roma

16.06.10
Uspješna realizacija Programa zapošljavanja Roma(Sarajevo, 16.6.2010. godine) - Federalni zavod za zapošljavanje je sredinom 2009. godine, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju za implementaciju Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja za 2009. godinu, izradio Program zapošljavanja Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine, za čiju realizaciju je Ministarst... Opširnije

Dodjela certifikata polaznicima seminara „Virtualno preduzeće“

11.06.10
Dodjela certifikata polaznicima seminara „Virtualno preduzeće“(Sarajevo, 11.6.2010. godine) - Danas je u „Centru za osposobljavanje stručnih radnika i za razvoj i implementaciju programa aktivne politike zapošljavanja“ u Sarajevu upriličena dodjela diploma polaznicima desetosedmične obuke „Virtualno preduzeće“.Petnaestero mladih osoba sa evidencije nezaposlenih u Kantonu Sarajevo završilo je obuku koja bi trebalo d... Opširnije

Potpisan Sporazum

04.06.10
Potpisan Sporazum(Sarajevo, 4.6.2010. godine) - Danas je u Sarajevu potpisan Sporazum o saradnji Federalnog zavoda za zapošljavanje i Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.Sporazum, koji predstavlja formalizaciju vrlo dobrih odnosa Zavoda i Udruženja poslodavaca Federacije BiH, potpisali su direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Miralem Šarić i predsj... Opširnije

Arhiva