Avgust 2010

Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom

31.08.10
Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom(Sarajevo, 31.8.2010. godine) – U organizaciji Federalnog zavoda za zapošljavanje i Centra za profesionalnu rehabilitaciju (BBRZ) iz Austrije danas u Sarajevu počinje petodnevna radionica „Trening trenera“ u sklopu projekta „Profesionalna rehabilitacija kao metoda za integraciju osoba sa invaliditetom na tržištu rada“. Radionici će prisustvovati predsta... Opširnije

Osposobljavanje 200 nezaposlenih žena

25.08.10
Osposobljavanje 200 nezaposlenih žena(Sarajevo, 25.8.2010. godine) – Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine - Institut za edukaciju (ECOS) će u narednom periodu u saradnji i uz finansijsku podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje i Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini realizirati projekat „Socijalna, poduzetnička i e-inkluzija žena 40+“. Cilj Projekta, kojim će ... Opširnije

U junu zaposleno 4.077 osoba!

11.08.10
U junu zaposleno 4.077 osoba!(Sarajevo, 11.8.2010. godine) - U prvih šest mjeseci ove godine sa evidencija kantonalnih službi za zapošljavanje je zaposleno ukupno 23.808 osoba, od čega samo u junu 4.077! U istom mjesecu na evidenciju nezaposlenih prijavilo se 3.405 osoba po prestanku radnog odnosa, što je u odnosu na broj zaposlenih sa evidencije nezaposlenih manje za 672.U predmetn... Opširnije

Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba

09.08.10
Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba(Sarajevo, 9.8.2010.) – Federalni zavod za zapošljavanje je 7.8.2010. godine putem sredstava javnog informisanja i svoje internet stranici (www.fzzz.ba) uputio javni poziv poslodavcima i nezaposlenim osobama za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, koji će se realizirati posredstvom kantonalnih službi za zapošljavanje.Pozvani su sv... Opširnije

Arhiva