Septembar 2010

Konferencija o obrazovanju odraslih

25.09.10
Konferencija o obrazovanju odraslih(Sarajevo, 25.9.2010. godine) - Međunarodna konferencija "Obrazovanje odraslih u BiH i jugoistočnoj Evropi - Doprinos miru i razvoju“ održana je 24.9.2010. godine u Sarajevu u organizaciji Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) u suradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH i švajcarskom Agencijom z... Opširnije

Konferencija o korištenju sredstava IPA fondova

23.09.10
Konferencija o korištenju sredstava IPA fondova(Sarajevo, 23.9.2010. godine) - U Sarajevu je 22.9.2010. u organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine održana konferencija pod nazivom „Priprema i izrada projekta za korištenje sredstava IPA fondova za prekograničnu saradnju – primjeri dobre prakse“.Pored predstavnika javnih službi za zapošljavanje iz Bosne i Hercegovine (Agencija z... Opširnije

Usvojen Akcioni plan zapošljavanja Federacije BiH

06.09.10
Usvojen Akcioni plan zapošljavanja Federacije BiH(Sarajevo, 6.9.2010. godine) - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 19.8.2010. godine usvojila Akcioni plan zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2010.-2013. godine.Akcioni plan, koji se bazira na Strategiji zapošljavanja Federacije BiH i u čiju realizaciju će biti uključene mnoge ustanove federalnog i kantonalnog nivoa, kao i ... Opširnije

Arhiva