Oktobar 2017

O B A V I J E S T

07.10.17
O B A V I J E S T (Sarajevo, 9.10.2017. godine) - Federalni zavod za zapošljavanje će 16.10.2017. godine (ponedjeljak) u 8.00 sati na svojoj internet stranici (www.fzzz.ba) objaviti javne pozive za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 PLUS (Prvo radno iskustvo – Jačanje konkurentnosti na tržištu rada 2017 PLUS, Vaučer za posao 2017 PLUS, Javni radovi 2017 PLU... Opširnije

Studijska posjeta Crnoj Gori

06.10.17
Studijska posjeta Crnoj Gori(Sarajevo, 5.10.2017. godine) - Delegacija koju čine predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao i kantonalnih Javnih službi za zapošljavanje u naredna dva dana boraviće u studijskoj posjeti Crnoj Gori. Protokol posjete počeo je dobrodošlicom nj. E. Đorđa Latinovića ambas... Opširnije

Potpisani sporazumi sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja i javnim univerzitetima u FBiH

05.10.17
Potpisani sporazumi sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja i javnim univerzitetima u FBiH (Sarajevo, 5.10.2017. godine) – Ravnateljica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar, direktori kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje i ministri kantonalnih/županijskih ministarstava obrazovanja jučer su u Sarajevu potpisali Sporazum o finansiranju i realizaciji Programa sufinanciranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za dje... Opširnije

Biro Vogošća u novim prostorijama

04.10.17
Biro Vogošća u novim prostorijama(Vogošća, 3.10.2017. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, uz podršku Vlade Švicarske, a u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP), danas je zvanično otvorila nove prostorije Biroa za zapošljavanje Vogošća koje se nalaze u ulici 24. juna Nova Vogošća, prenosi agencija Patria. Služba je za potrebe ovog općinskog biroa, nakon 17... Opširnije

Šta donosi Nacrt Strategije zapošljavanja u FBiH

03.10.17
Šta donosi Nacrt Strategije zapošljavanja u FBiH(Sarajevo, 2.10.2017. godine) - Konsultativni sastanak u vezi s Nacrtom Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2017 – 2020. godina održan je danas, u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, uz podršku Međunarodne organizacije rada i Projekta Evropske unije “Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu” te uz prisus... Opširnije

Arhiva