Decembar 2016

SRETNA NOVA 2017. GODINA

28.12.16
SRETNA NOVA 2017. GODINAPOSLOVNIM PARTNERIMA, KORISNICIMA USLUGA, ZAPOSLENICIMA JAVNIH SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE I DRUGIM GRAĐANIMA BOSNE I HERCEGOVINE ŽELIMO PUNO ZDRAVLJA, SREĆE I USPJEHA U NOVOJ 2017. GODINI... Opširnije

Održana radionica u Bihaću

19.12.16
Održana radionica u Bihaću(Sarajevo, 19.12.2016. godine) - Danas se u Bihaću održava obuka za zaposlenike Službe za zapošljavanje USK koji rade sa klijentima, a na temu “Nasilje u porodici i pshihološki aspekti nasilja - kako prepoznati i podržati žrtve”, a u skladu sa dogovorom kolegija direktora JSZZ FBiH.   U okviru realizacije Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju... Opširnije

Potpisan Memorandum o zapošljavanju zdravstvenoj zaštiti Roma

17.12.16
Potpisan Memorandum o zapošljavanju zdravstvenoj zaštiti Roma(Sarajevo, 16.12.2016. godine) - Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac potpisala je danas u Sarajevu sa čelnicima entitetskih i institucija Brčko Disktrikta Memorandum o razumijevanju o provedbi Akcionog plana za rješavanje pitanja Roma u oblasti zapošljavanja i zdravstvene zaštite. Memorandumom je predviđeno da se s iz... Opširnije

Obavijest – Javni poziv

16.12.16
Obavijest – Javni poziv(Sarajevo, 16.12.2016. godine) - Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe da je od 19.12.2016. godine omogućeno podnošenje Zahtjeva u skladu sa odredbama Programa zapošljavanja Roma u 2016. godini kojim su utvrđeni uvjeti učešća. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Federalni zavo... Opširnije

Održana radionica za zaposlenike Službe za zapošljavanje TK

01.12.16
Održana radionica za zaposlenike Službe za zapošljavanje TK(Tuzla, 16.12.2016. godine) - Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) i Fondacijom lokalne demokratije održali su radionicu za zaposlenike JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla o temi “Nasilje u porodici i psihološki aspekti nasilja – kako prepoznati i podržati žrtve”. Cilj radionice jeste educirati zaposlenike koji... Opširnije

Arhiva