Novembar 2002

Informacija o programu poticanja zapošljavanja mladih osoba sa visokom stručnom spremom

21.11.02
Informacija o programu poticanja zapošljavanja mladih osoba sa visokom stručnom spremom(Sarajevo, 21.11.2002. godine) - Kada je riječ o problematici zapošljavanja mladih lica, Federalni zavod za zapošljavanje u 2003. godini ima u planu donošenje i realizaciju projekta zapošljavanja 1000 visokoobrazovanih mladih kadrova, pod pretpostavkom da ovu realizaciju podrže druge institucije i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Na taj način Federalni ... Opširnije

Zapošljavanje i nezaposlenost u Federaciji Bosne i Hercegovine - oktobar

21.11.02
Zapošljavanje i nezaposlenost u Federaciji Bosne i Hercegovine - oktobar(Sarajevo, 21.11.2002. godine) - Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, dobijenih od organizacija - poslodavaca, u septembru 2002. godine, u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je zaposleno 391.567 radnika. U privredi je bilo 256.402 zaposlenih ili 65,48%, a u neprivredi 135.165 ili 34,52%. Broj zaposlenih u septembru 2002. godine u odnosu na pros... Opširnije

Arhiva