• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2016 - Srednjobosanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-6

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA TRAVNIK

Ul.Hadži Ali-bega Hasanpašića bb,

72270 Travnik

030/518-764

030/501-843

030/518-764

Željko Lončar, direktor

 

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU U 2015. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

42.815 42.927 42.978 43.074 43.197 43.691 43.280 43.221 43.977 44.041 44.184 44.302

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

40.943 40.772 40.179 39.646 39.197 39.230 39.699 39.807 39.377 39.078 38.818 38.748

2.1.

-žena

19.183 19.135 19.046 18.990 18.865 18.965 19.322 19.422 19.180 19.126 19.048 19.020

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

18.908 18.721 18.374 18.058 17.777 17.969 18.225 18.312 18.233 18.045 17.875 17.601

4.

Stručna lica

27.968 27.828 27.301 26.801 26.407 26.517 27.056 27.150 26.788 26.603 26.410 26.307

5.

Nestručna lica

12.975 12.944 12.878 12.845 12.790 12.713 12.643 12.657 12.589 12.475 12.408 12.441

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

991 837 700 750 636 1.205 1.510 1.121 958 908 897 925

7.

Zaposleni sa evidencije

641 713 1.036 1.048 807 959 837 765 1.071 853 814 750

8.

Prekinut radni odnos

658 438 344 470 383 451 659 550 424 474 487 636

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

896 1.008 1.293 1.283 1.085 1.172 1.041 1.013 1.388 1.207 1.157 995

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

472 536 822 872 626 747 657 481 850 630 579 650

11.

Korisnici novčane naknade

988 1.128 1.023 898 924 924 970 1.091 954 947 926 956

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

16.936 17.003 16.886 16.550 16.299 15.989 15.841 15.886 15.951 16.029 16.080 16.111

13.

Demobilisani vojni obveznici

8.404 8.360 8.254 8.148 8.075 8.002 7.940 7.905 7.815 7.741 7.667 7.625

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...