• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2015 - Srednjobosanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-6

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA TRAVNIK

Ul.Hadži Ali-bega Hasanpašića bb,

72270 Travnik

030/518-764

030/501-843

030/518-764

Željko Lončar, direktor

 

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU U 2015. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

40.871

40.938
40.930

41.173

41.423
41.876

41.416

41.434

42.253

42.338

42.421
42.303

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

42.062 41.970 41.645 41.141 40.683 40.785 41.585 41.608 41.301 41.118 41.004 40.848

2.1.

-žena

19.202 19.186 19.064 18.938 18.876 18.955 19.448 19.537 19.343 19.322 19.279 19.199

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

19.562 19.423 19.246 18.977 18.721 18.950 19.444 19.531 19.565 19.443 19.285 19.103

4.

Stručna lica

28.461 28.367 28.100 27.706 27.303 27.481 28.318 28.415 28.170 28.114 28.039 27.907

5.

Nestručna lica

13.601 13.603 13.545 13.435 13.380 13.304 13.267 13.193 13.131 13.004 12.965 12.941

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.007 793 646 637 577 1.066 1.692 973 1.033 973 826 831

7.

Zaposleni sa evidencije

449 517 689 808 816 737 680 640 1.061 695 631 623

8.

Prekinut radni odnos

599 381 316 367 351 353 568 318 348 445 414 476

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

749 885 971 1.141 1.035 964 892 950 1.340 1.156 940 987

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

364 440 510 715 716 625 519 528 858 537 529 497

11.

Korisnici novčane naknade

1.055 1.100 979 842 813 826 807 991 847 795 807 914

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

16.806 17.060 17.078 16.826 16.541 16.329 16.327 16.451 16.518 16.593 16.656 16.700

13.

Demobilisani vojni obveznici

9.263 9.168 9.099 8.996 8.929 8.852 8.791 8.709 8.630 8.532 8.477 8.425