• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2012 - Srednjobosanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-6

JU "Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona"

Ul.Hadži Ali-bega Hasanpašića bb,

72270 Travnik

030/518-764

030/501-843

030/518-764

Željko Lončar, direktor

 

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU U 2012. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih 38.982 38.931 38.868 39.042 38.875 38.875 38.784 38.611 38.781
38.299
38.238


2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno 39.405 39.654 39.793 39.507 39.215 39.449 39.899 40.137 40.155 40.069 40.151 40.356

2.1.

-žene 17.549 17.558 17.665 17.609 17.529 17.661 17.900 18.039 18.040 18.028 18.063 18.086

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put 18.331 18.298 18.317 18.210 18.050 18.256 18.648 18.817 18.791 18.721 18.700 18.635

4.

Stručna lica 25.308 25.501 25.627 25.419 25.214 25.468 25.958 26.197 26.191 26.135 26.182 26.316

5.

Nestručna lica 14.097 14.153 14.166 14.088 14.001 13.981 13.941 13.940 13.964 13.934 13.969 14.040

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 991 802 714 505 547 816 1.155 863 885 803 827 904

7.

Zaposleni sa evidencije 354 309 360 560 458 398 404 384 482 422 447 431

8.

Prekinut radni odnos 613 470 356 257 348 348 401 392 418 376 440 480

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca 616 553 575 791 839 580 705 625 867 889 745 699

10.

Prijave o potrebama za radnicima 115 96 88 92 80 197 74 79 96 61 104 70

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca 289 240 282 516 387 332 320 291 391 344 336 367

12.

Korisnici novčane naknade 691 1.003 1.182 986 773 707 752 814 768 768 857 904

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja 12.051 12.284 12.570 12.550 12.514 12.657 12.770 13.059 13.263 13.410 13.560 13.640

14.

Demobilisani vojni obveznici 10.862 10.879 10.872 10.776 10.681 10.648 10.603 10.551 10.524 10.447 10.394 10.457