• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2011 - Srednjobosanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-6

JU "Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona"

Konatur bb. 72 2760 Travnik
Tvornička bb. 72 276 Nova Bila

030/518-764

030/501-843

Josip Tolo. direktor.

Ejub Mulić. zamjenik direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU U 2011. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih 38.881 36.789 38.919 38.920 39.204 39.204 39.282 39.217 39.047 38.900 38.868 0

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno 38.545 38.593 38.727 38.651 38.391 38.230 38.626 38.787 38.839 38.628 38.761 39.030

2.1.

-žene 17.098 17.113 17.213 17.244 17.124 17.122 17.287 17.389 17.423 17.337 17.369 17.449

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put 18.263 18.212 18.273 18.220 18.054 18.047 18.339 18.452 18.467 18.386 18.381 18.375

4.

Stručna lica 24.383 24.396 24.504 24.463 24.261 24.185 24.585 24.757 24.846 24.711 24.824 25.012

5.

Nestručna lica 14.162 14.197 14.223 14.188 14.130 14.045 14.041 14.030 13.993 13.917 13.937 14.018

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 949 737 783 512 490 670 1.084 789 1.001 729 775 822

7.

Zaposleni sa evidencije 253 435 350 407 477 513 428 410 603 447 364 289

8.

Prekinut radni odnos 125 71 62 40 80 26 96 117 64 57 76 108

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca 641 689 649 588 750 831 688 628 949 940 642 553

10.

Prijave o potrebama za radnicima 54 72 52 43 65 53 67 81 74 63 67 46

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca 176 362 280 358 413 435 320 314 506 342 272 227

12.

Korisnici novčane naknade 966 1.098 1.008 798 814 774 712 803 850 784 687 619

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja 10.702 10.818 11.052 11.027 10.932 10.868 10.894 11.096 11.292 11.416 11.547 11.704

14.

Demobilisani vojni obveznici 11.332 11.316 11.270 11.212 11.137 11.023 11.009 10.976 10.899 10.820 10.808 10.835

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...