• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2007 - Srednjobosanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-6

JU "Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona"

Stanična 6, 72 276 Travnik
Tvornička bb, 72 276 Nova Bila

030/518-764

030/511-942

Tolo Josip, direktor
Mulić Ejub, zamjenik direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU U 2007. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

37.256
37.255
37.305
37.305
37.497
37.803
39.111
39.231
39.255
37.178
37.820
0

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

41.402
42.256
42.227
42.227
42.277
42.664
42.159
41.833
42.064
42.231
42.024
41.221

2.1.

-žene

17.064
17.432
17.533
17.533
17.590
17.733
17.655
17.576
17.645
17.685
17.615
17.263

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

23.603
23.905
23.832
23.832
23.748
24.027
23.897
23.600
23.680
23.644
23.465
22.734

4.

Stručna lica

25.350
25.697
25.434
25.434
25.287
25.550
25.175
24.863
25.050
25.111
24.885
24.301

5.

Nestručna lica

16.052
16.559
16.793
16.793
16.990
17.114
16.984
16.970
17.014
17.120
17.139
16.920

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.624
1.465
1.104
1.104
721
1.184
1.184
947
1.003
928
715
708

7.

Zaposleni sa evidencije

276
277
293
293
341
517
1.290
673
352
356
455
715

8.

Prekinut radni odnos

112
50
44
44
49
41
48
74
73
51
134
157

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

705
611
1.133
1.133
607
797
1.689
1.273
771
761
922
1.511

10.

Prijave o potrebama za radnicima

56
17
44
44
36
168
417
114
69
80
93
71

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

167
153
217
217
249
415
1.127
273
252
248
303
342

12.

Korisnici novčane naknade

407
453
495
495
492
373
412
414
382
377
364
362

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

14.756
14.881
14.939
14.939
14.862
14.761
14.432
14.524
14.449
14.429
14.521
14.339

14.

Demobilisani vojni obveznici

9.617
11.358
12.136
12.136
12.780
13.349
13.362
13.481
13.607
13.708
13.676
13.734

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...