• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2006 - Srednjobosanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-6

JU "Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona"

Stanična 6 72 276 Travnik
Tvornička bb
72 276 Nova Bila

030/518-764

030/511-942

Tolo Josip, direktor
Mulić Ejub, zamjenik direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU U 2006. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

36.623

36.603

36.523

36.619

36.768

36.794

36.799

36.898

37.062

37.019

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

38.065

38.237

38.469

38.530

38.735

38.892

39.215

39.295

39.550

39.989

40.347

40.483

2.1.

-žene

15.709

15.802

15.868

15.926

16.018

16.081

16.293

16.377

16.505

16.704

16.788

16.756

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

22.225

22.278

22.306

22.341

22.395

22.586

22.911

23.099

23.233

23.373

23.478

23.400

4.

Stručna lica

23.489

23.613

23.718

23.741

23.850

24.021

24.416

24.564

24.712

24.864

25.074

24.948

5.

Nestručna lica

14.576

14.624

14.751

14.789

14.885

14.871

14.799

14.731

14.838

15.125

15.273

15.535

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

747

772

787

510

707

817

1.075

842

928

1.115

1.164

1.060

7.

Zaposleni sa evidencije

181

198

153

172

256

289

274

434

318

296

193

306

8.

Prekinut radni odnos

40

74

29

34

48

28

60

24

52

30

29

55

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

926

600

555

449

502

660

752

762

673

676

806

924

10.

Prijave o potrebama za radnicima

75

78

29

47

42

42

70

84

20

21

17

72

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

119

117

123

136

189

197

192

223

213

160

110

204

12.

Korisnici novčane naknade

345

337

312

332

390

368

411

387

381

347

339

368

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

14.321

14.346

14.431

14.487

14.531

14.583

14.593

14.555

14.649

14.655

14.796

14.765

14.

Demobilisani vojni obveznici

7.508

7.490

7.557

7.585

7.683

7.734

7.751

7.718

7.762

7.926

8.154

8.399

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...