• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2004 - Srednjobosanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-6

JU "Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona"

Stanična 6 72 276 Travnik
Tvornička bb
72 276 Nova Bila

030/ 511-090
030/ 707-079

030/512-185
030/707-622

Tolo Josip, direktor
Mulić Ejub, zamjenik direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU U 2004. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

36.145

36.086

35.932

35.895

35.955

35.904

35.942

35.942

36.325

36.358

36.494

36.670

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

32.418

32.639

33.390

33.418

33.503

33.830

34.456

34.831

35.007

35.333

35.559

36.052

2.1.

-žene

13.193

13.259

13.294

13.260

13.250

13.334

13.632

13.755

13.909

14.073

14.139

14.353

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

19.348

18.956

19.261

19.195

19.195

19.463

19.885

20.199

20.350

20.603

20.665

20.854

4.

Stručna lica

19.581

19.663

20.109

20.055

20.067

20.348

20.845

21.223

21.359

21.562

21.668

22.009

5.

Nestručna lica

12.837

12.976

13.281

13.363

13.436

13.482

13.611

13.608

13.648

13.771

13.891

14.043

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

869

1.003

1.344

774

622

977

1.146

1.038

966

760

847

1.073

7.

Zaposleni sa evidencije

179

177

177

295

202

192

176

192

244

192

185

139

8.

Prekinut radni odnos

77

61

60

47

39

55

52

34

55

26

20

35

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

460

647

652

295

202

192

176

192

244

192

621

580

10.

Prijave o potrebama za radnicima

120

69

110

130

118

90

94

202

166

83

78

82

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

139

135

192

237

145

144

130

148

178

135

87

109

12.

Korisnici novčane naknade

298

577

341

322

325

308

334

366

346

318

325

340

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

15.498

15.589

15.567

15.465

15.522

15.583

15.788

15.974

16.051

16.062

15.917

15.973

14.

Demobilisani vojni obveznici

7.902

7.692

7.941

8.000

8.086

8.093

8.144

8.146

8.081

8.090

8.068

8.084


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...