• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2003 - Srednjobosanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

kanton
NAZIV SLUŽBE
A d r e s a
Telefon
F a x
Rukovodilac
K-6
"Služba za zapošljavanje
Srednjobosanskog kantona
/Županije središnja Bosna"
Mehmed-paše Kukavice 13,
T r a v n i k
030 512-175
030 525-109
030 511-467
030 525-109
030 511-467
Ejub Mujić,
direktor
Josip Tolo,
zamjenik direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU U 2003. GODINI
Pokazatelji
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC
Broj zaposlenih

35.787

35.508

35.266

35.308

35.520

35.411

35.264

35.150

35.078

34.990

35.070

34925

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

30.492

30.917

30.459

30.348

30.497

30.762

30.827

30.920

31.373

31.582

31.716

32.007

Žene

12.173

12.337

12.215

12.239

12.325

12.424

12.524

12.642

12.842

12.957

12.995

13.049

Stručna lica

18.360

18.945

19.094

18.093

18.098

18.343

18.572

18.556

18.951

19.054

19.094

19.338

Nestručna lica

18.023

18.311

17.795

17.837

17.895

18.139

18.376

18.618

12.422

19.098

19.157

12.669

Lica koja traže zaposlenje prvi put

12.469

12.606

12.484

12.511

12.602

12.623

12.451

12.302

18.916

12.484

12.559

19.217

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

857

773

728

612

585

733

1.033

811

1032

740

615

793

Zaposleni sa evidencije

133

133

168

181

158

220

327

250

209

159

140

178

Prekinut radni odnos

30

35

236

100

29

31

28

26

28

30

39

40

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

627

349

1.185

708

438

478

971

718

586

546

485

503

Prijave o potrebe za radnicima

81

67

117

74

84

121

201

180

135

74

50

83

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

108

113

136

164

152

193

275

245

203

169

156

141

Korisnici novčane naknade

367

362

351

371

289

325

278

263

308

275

236

244

Korisnici zdravstvene zaštite

16.510

16.716

15.429

15.050

14.682

14.604

14.643

14.672

14.830

14857

15.093

15.228

Demobilisani vojni obveznici

8.617

8.683

8.465

8.070

8.066

8.013

8.007

7.937

7.902

7.890

7.874

7.901


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...