• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2002 - Srednjobosanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU U 2002. GODINI

Pokazatelji

juli

august

septembar

oktobar

novembar

decembar

1.

Broj zaposlenih

36558

36568

36567

36474

36481

36481

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

28424

28723

29094

29730

30086

30255

2.1.

Žene

11136

11286

11485

11813

11999

12094

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

16853

17056

17317

17761

17831

18345

4.

Stručna lica

11571

11667

11777

17636

12255

17929

5.

Nestručna lica

16929

18163

19353

12094

18173

12326

6.

Prijavljeni na evdenciju u toku mjesaca

1029

907

946

1143

903

630

7.

Zaposleni sa evidencije

157

123

208

182

143

114

8.

Prekinut radni odnos

32

31

59

49

76

30

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

592

737

587

519

554

475

10.

Prijave o potrebama za radnicima

145

148

123

61

54

52

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

136

130

219

159

146

104

12.

Korisnici novčane naknade

231

207

225

242

302

298

13.

Korisnici zdravstvene zastite

15363

15594

15797

16025

16202

16301

14.

Demobilisani vojni obveznici

8547

9661

8536

8604

8607

8616


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...