savjeti - FZZZ Misija Federalnog zavoda za zapošljavanje Naša misija je: Provoditi utvrđenu politiku i mjere radi povećanja efikasnosti tržišta rada Obezbijediti odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama Kreirati i realizirati programe i mjere aktivne politike zapošljavanja Informirati sve zainteresovane o stanju u oblasti zapošljavanja Vizija Federalnog zavoda za zapošljavanje Naša vizija je da, kao ugledna i uticajna institucija, svojim programima i mjerama aktivne politike zapošljavanja dostignemo prihvatljivu stopu zaposlenosti i da obezbijedimo odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama. Politika kvaliteta Federalnog zavoda za zapošljavanje Naša Politika kvaliteta je: Da poslovni procesi budu usmjereni na sticanje povjerenja i zadovoljstvo svih zainteresiranih Da se programi i mjere koje nudimo temelje na stručnoj analizi tržišta rada Da se naš rad zasniva na zakonitom, nediskriminirajućem, stručnom i efektivnom provođenju politike zapošljavanja Da stalno poboljšavamo efektivnost sistema upravljanja kvalitetom Svoju Politiku kvaliteta ostvarujemo: Primjenom savremenih principa poslovanja i zahtjeva međunarodnog standarda ISO 9001:2008 Stalnim stručnim usavršavanjem našeg osoblja Primjenom savremene informatičke podrške i ostalih resursa potrebnih za kvalitetno poslovanje Praćenjem evropskih kretanja u oblasti zapošljavanja Sarajevo, 25.01.2010. godine http://www.fzzz.ba/ 2018-02-21T19:54:45Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Obavijest 2015-04-17T09:18:02Z 2015-04-17T09:18:02Z http://www.fzzz.ba/savjeti-savjeti/obavijest Admin elvir@bts.ba <p><a href="http://www.fzzz.ba/doc/obavijest.pdf" target="_blank">Obavijest</a></p> <p><a href="http://www.fzzz.ba/doc/AktMinistarstva.pdf" target="_blank">Akt Ministarstva</a></p> <p><a href="http://www.fzzz.ba/doc/obavijest.pdf" target="_blank">Obavijest</a></p> <p><a href="http://www.fzzz.ba/doc/AktMinistarstva.pdf" target="_blank">Akt Ministarstva</a></p> Vijesti 2011-10-12T13:00:58Z 2011-10-12T13:00:58Z http://www.fzzz.ba/savjeti-savjeti/vijesticiso Admin elvir@bts.ba <p>{loadposition vijesticiso1}</p> <p>{loadposition vijesticiso1}</p> Kontakti 2011-10-12T12:39:53Z 2011-10-12T12:39:53Z http://www.fzzz.ba/savjeti-savjeti/kontakti Admin elvir@bts.ba <h4><strong>CISO Tuzla</strong></h4> <p class="NoSpacing">Adresa: Bosne srebrene bb, Zgrada Službe za zapošljavanje TK, Tuzla</p> <p class="NoSpacing">Kontakt telefon:  035/228-318</p> <p class="NoSpacing">E-mail: <a href="mailto:cisotz@hotmail.com">cisotz@hotmail.com</a></p> <p class="NoSpacing"> </p> <h4><strong>CISO Sarajevo</strong></h4> <p class="ListParagraphCxSpFirst">Adresa: Ložionička 5, Novo Sarajevo</p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle">Kontakt telefon: 033/652-517;033/649-715; 033/644-670</p> <p class="ListParagraphCxSpLast">E-mail : <a href="mailto:profesija@juszzks.com.ba">profesija@juszzks.com.ba</a></p> <p> </p> <h4><strong>CISO Odžak</strong></h4> <p class="NoSpacing">Adresa CISO-a: Titova bb. 76290 Odžak</p> <p class="NoSpacing">Kontakt telefon: 031/763-526</p> <p class="NoSpacing">E-mail: <a href="mailto:cisozp@hotmail.com">cisozp@hotmail.com</a></p> <p class="NoSpacing"> </p> <h4><strong>CISO Zenica</strong></h4> <p class="ListParagraph">Adresa CISO-a: Adolfa Goldbergera br. 6, 72000 Zenica</p> <p class="ListParagraph">Kontakt telefon: 032/448-200</p> <p class="ListParagraph">E-mail: <a href="mailto:ciso.zdk@zdk-szz.ba">ciso.zdk@zdk-szz.ba</a></p> <p class="ListParagraph"> </p> <h4><strong>CISO Vitez</strong></h4> <p class="ListParagraph">Adresa: Ul. Stjepana Radića bb</p> <p class="ListParagraph">Kontakt telefona: 030/713-671</p> <p class="ListParagraph">E-mail: <a href="mailto:ciso.ksbsbk@tel.net.ba">ciso.ksbsbk@tel.net.ba</a></p> <p> </p> <h4><strong>CISO Goražde</strong></h4> <p>Adresa: CISO - ul Maršala Tita br. 13 Goražde</p> <p>Tel/faks: 038/221-546</p> <p> </p> <h4><strong>CISO Bihać</strong></h4> <p>Adresa: Branislava Đurđeva br.1, 77000 Bihać</p> <p>Tel/faks: 037/228-384</p> <p>E-mail: <a href="mailto:cisousk@usk-szz.ba">cisousk@usk-szz.ba</a></p> <p class="ListParagraph"> </p> <h4><strong>CISO Mostar</strong></h4> <p class="NoSpacing">Adresa: Kralja Tvrtka 19, Mostar</p> <p class="NoSpacing">Tel/fax: 036/320-021</p> <p>E-mail: <a href="mailto:ciso.mostar@hotmail.com">ciso.mostar@hotmail.com</a></p> <p> </p> <p><strong>CISO Livno</strong></p> <p>Adresa: Obrtnička bb, 80101 Livno</p> <p>Tel: 034/201-362</p> <p>E-mail: ciso.livno@gmail.com</p> <p> </p> <h4><strong>CISO Tuzla</strong></h4> <p class="NoSpacing">Adresa: Bosne srebrene bb, Zgrada Službe za zapošljavanje TK, Tuzla</p> <p class="NoSpacing">Kontakt telefon:  035/228-318</p> <p class="NoSpacing">E-mail: <a href="mailto:cisotz@hotmail.com">cisotz@hotmail.com</a></p> <p class="NoSpacing"> </p> <h4><strong>CISO Sarajevo</strong></h4> <p class="ListParagraphCxSpFirst">Adresa: Ložionička 5, Novo Sarajevo</p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle">Kontakt telefon: 033/652-517;033/649-715; 033/644-670</p> <p class="ListParagraphCxSpLast">E-mail : <a href="mailto:profesija@juszzks.com.ba">profesija@juszzks.com.ba</a></p> <p> </p> <h4><strong>CISO Odžak</strong></h4> <p class="NoSpacing">Adresa CISO-a: Titova bb. 76290 Odžak</p> <p class="NoSpacing">Kontakt telefon: 031/763-526</p> <p class="NoSpacing">E-mail: <a href="mailto:cisozp@hotmail.com">cisozp@hotmail.com</a></p> <p class="NoSpacing"> </p> <h4><strong>CISO Zenica</strong></h4> <p class="ListParagraph">Adresa CISO-a: Adolfa Goldbergera br. 6, 72000 Zenica</p> <p class="ListParagraph">Kontakt telefon: 032/448-200</p> <p class="ListParagraph">E-mail: <a href="mailto:ciso.zdk@zdk-szz.ba">ciso.zdk@zdk-szz.ba</a></p> <p class="ListParagraph"> </p> <h4><strong>CISO Vitez</strong></h4> <p class="ListParagraph">Adresa: Ul. Stjepana Radića bb</p> <p class="ListParagraph">Kontakt telefona: 030/713-671</p> <p class="ListParagraph">E-mail: <a href="mailto:ciso.ksbsbk@tel.net.ba">ciso.ksbsbk@tel.net.ba</a></p> <p> </p> <h4><strong>CISO Goražde</strong></h4> <p>Adresa: CISO - ul Maršala Tita br. 13 Goražde</p> <p>Tel/faks: 038/221-546</p> <p> </p> <h4><strong>CISO Bihać</strong></h4> <p>Adresa: Branislava Đurđeva br.1, 77000 Bihać</p> <p>Tel/faks: 037/228-384</p> <p>E-mail: <a href="mailto:cisousk@usk-szz.ba">cisousk@usk-szz.ba</a></p> <p class="ListParagraph"> </p> <h4><strong>CISO Mostar</strong></h4> <p class="NoSpacing">Adresa: Kralja Tvrtka 19, Mostar</p> <p class="NoSpacing">Tel/fax: 036/320-021</p> <p>E-mail: <a href="mailto:ciso.mostar@hotmail.com">ciso.mostar@hotmail.com</a></p> <p> </p> <p><strong>CISO Livno</strong></p> <p>Adresa: Obrtnička bb, 80101 Livno</p> <p>Tel: 034/201-362</p> <p>E-mail: ciso.livno@gmail.com</p> <p> </p> Usluge centara za informiranje, savjetovanje i obuku 2011-10-12T00:27:37Z 2011-10-12T00:27:37Z http://www.fzzz.ba/savjeti-savjeti/usluge-centara-za-informiranje-savjetovanje-i-obuku Admin elvir@bts.ba <h4 style="text-align: justify;">INFORMIRANJE</h4> <p style="text-align: justify;">Šta se traži na tržištu rada?<br />Koje obrazovanje i vještine su Vam potrebne kako biste povećali svoje izglede za zapošljavanje?<br />Koji poslodavci zapošljavaju Vašu struku?<br />Šta poslodavci traže od budućeg radnika?<br />Koja zanimanja su najtraženija?<br />Koja prava mogu ostvariti nezaposlene osobe?<br />Kako možete naći informacije o stipendijama ili poslovima u inostranstvu?</p> <p style="text-align: justify;">U oblasti informiranja CISO nudi:</p> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <ol> <li>opće informiranje putem telefona ili e-maila</li> <li>samoinformiranje u prostorijama CISO</li> <li>pristup bazi podataka o obrazovanju u srednjim školama u Vašem kantonu</li> <li>pristup bazi podataka o fakultetima širom BiH</li> <li>pristup bazi podataka o stipendijama u BiH i inostranstvu</li> <li>pristup bazi podataka o poslodavcima </li> <li>pregled oglasne table ažurirane na dnevnoj bazi koja sadrži javne pozive, oglase i konkurse</li> <li>slobodan pristup internetu i web portalima na kojima se objavljuju informacije o obrazovanju i zapošljavanju </li> <li>informacije o ključnim kompetencijama i životnim vještinama </li> <li>informacije o programima dokvalifikacije ili prekvalifikacije</li> <li>informacije o aktualnim programima zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa evidencije</li> <li>informacije o pravima nezaposlenih osoba</li> <li>informacije o legalnim migracijama i opasnostima od nelegalnih migracija</li> <li>informacije za povratnike iz inostranstva</li> <li>informacije o mogućnostima volontiranja. </li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <h4 style="text-align: justify;"><strong>SAVJETOVANJE – POMOĆ U DEFINISANJU RADNOG POTENCIJALA</strong></h4> <p style="text-align: justify;">Dugoročno nezaposlene osobe ili osobe koje prvi put traže posao nemaju dovoljno informacija ili vještina koje će im omogućiti da samostalno traže posao. Iskustvo, vještine i znanja koja ste stekli u svom dosadašnjem radu ili školovanju možete prenijeti na poslove kojima ćete se baviti u budućnosti. Karijerni savjetodavci zaposleni u CISO će Vam kroz procese savjetovanja pomoći da prepoznate stečene vještine i zajedno sa Vama izraditi plan zapošljavanja koji će Vam ukazati na pravi put do posla.</p> <h4 style="text-align: justify;"><strong>OBUKA</strong></h4> <p style="text-align: justify;">Kako napisati molbu za posao?<br />Kako se najbolje predstaviti kroz biografiju (CV)?<br />Kako se pripremiti za razgovor sa poslodavcem?<br />Gdje tražiti posao?<br />Kako razviti vještinu poslovne komunikacije?<br />Kako razgovarati sa poslodavcem?<br />Kako procijeniti svoje vještine, znanja i kompetencije?</p> <p style="text-align: justify;">Odgovore na ova pitanja ćete dobiti na radionicama koje ćemo organizovati za Vas:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Obuka o tehnikama i vještinama aktivnog traženja posla</strong> gdje ćete naučiti gdje i kako da tražite posao, kako da napišete biografiju (CV), kako da napišete motivaciono pismo/molbu za posao, kako voditi razgovor sa poslodavcem.</p> <p style="text-align: justify;">U cilju povećanja zapošljivosti, u okviru CISO će se provoditi i obuke iz oblasti poznavanja rada na računaru kao i obuke iz oblasti stranih jezika.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>CISO je pravo mjesto gdje možete dobiti usluge informiranja, savjetovanja i obuke, ali i mjesto gdje Vaše ideje mogu biti prepoznate i pretvorene u nove i kvalitetnije usluge po vašoj mjeri. </strong></p> <h4 style="text-align: justify;">INFORMIRANJE</h4> <p style="text-align: justify;">Šta se traži na tržištu rada?<br />Koje obrazovanje i vještine su Vam potrebne kako biste povećali svoje izglede za zapošljavanje?<br />Koji poslodavci zapošljavaju Vašu struku?<br />Šta poslodavci traže od budućeg radnika?<br />Koja zanimanja su najtraženija?<br />Koja prava mogu ostvariti nezaposlene osobe?<br />Kako možete naći informacije o stipendijama ili poslovima u inostranstvu?</p> <p style="text-align: justify;">U oblasti informiranja CISO nudi:</p> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <ol> <li>opće informiranje putem telefona ili e-maila</li> <li>samoinformiranje u prostorijama CISO</li> <li>pristup bazi podataka o obrazovanju u srednjim školama u Vašem kantonu</li> <li>pristup bazi podataka o fakultetima širom BiH</li> <li>pristup bazi podataka o stipendijama u BiH i inostranstvu</li> <li>pristup bazi podataka o poslodavcima </li> <li>pregled oglasne table ažurirane na dnevnoj bazi koja sadrži javne pozive, oglase i konkurse</li> <li>slobodan pristup internetu i web portalima na kojima se objavljuju informacije o obrazovanju i zapošljavanju </li> <li>informacije o ključnim kompetencijama i životnim vještinama </li> <li>informacije o programima dokvalifikacije ili prekvalifikacije</li> <li>informacije o aktualnim programima zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa evidencije</li> <li>informacije o pravima nezaposlenih osoba</li> <li>informacije o legalnim migracijama i opasnostima od nelegalnih migracija</li> <li>informacije za povratnike iz inostranstva</li> <li>informacije o mogućnostima volontiranja. </li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <h4 style="text-align: justify;"><strong>SAVJETOVANJE – POMOĆ U DEFINISANJU RADNOG POTENCIJALA</strong></h4> <p style="text-align: justify;">Dugoročno nezaposlene osobe ili osobe koje prvi put traže posao nemaju dovoljno informacija ili vještina koje će im omogućiti da samostalno traže posao. Iskustvo, vještine i znanja koja ste stekli u svom dosadašnjem radu ili školovanju možete prenijeti na poslove kojima ćete se baviti u budućnosti. Karijerni savjetodavci zaposleni u CISO će Vam kroz procese savjetovanja pomoći da prepoznate stečene vještine i zajedno sa Vama izraditi plan zapošljavanja koji će Vam ukazati na pravi put do posla.</p> <h4 style="text-align: justify;"><strong>OBUKA</strong></h4> <p style="text-align: justify;">Kako napisati molbu za posao?<br />Kako se najbolje predstaviti kroz biografiju (CV)?<br />Kako se pripremiti za razgovor sa poslodavcem?<br />Gdje tražiti posao?<br />Kako razviti vještinu poslovne komunikacije?<br />Kako razgovarati sa poslodavcem?<br />Kako procijeniti svoje vještine, znanja i kompetencije?</p> <p style="text-align: justify;">Odgovore na ova pitanja ćete dobiti na radionicama koje ćemo organizovati za Vas:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Obuka o tehnikama i vještinama aktivnog traženja posla</strong> gdje ćete naučiti gdje i kako da tražite posao, kako da napišete biografiju (CV), kako da napišete motivaciono pismo/molbu za posao, kako voditi razgovor sa poslodavcem.</p> <p style="text-align: justify;">U cilju povećanja zapošljivosti, u okviru CISO će se provoditi i obuke iz oblasti poznavanja rada na računaru kao i obuke iz oblasti stranih jezika.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>CISO je pravo mjesto gdje možete dobiti usluge informiranja, savjetovanja i obuke, ali i mjesto gdje Vaše ideje mogu biti prepoznate i pretvorene u nove i kvalitetnije usluge po vašoj mjeri. </strong></p> O projektu 2011-10-12T00:15:20Z 2011-10-12T00:15:20Z http://www.fzzz.ba/savjeti-savjeti/o-projektu Admin elvir@bts.ba <p style="text-align: justify;">Cilj Centra za informiranje, savjetovanje i obuku je omogućavanje pristupa mladim nezaposlenim osobama uslugama savjetovanja, informiranja i profesionalnog osposobljavanja s ciljem pronalaska posla.</p> <p style="text-align: justify;">CISO je mjesto gdje ćete naći biblioteku koja sadrži informacije o obrazovanju i zapošljavanju, pristup internetu u cilju traženja posla, individualno savjetovanje i rad u grupi.</p> <p class="Default" style="text-align: justify;">CISO je otvoren za sve mlade osobe starosti od 15 do 30 godina koje spadaju u sljedeće kategorije:</p> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <ol> <li>Mlade nezaposlene osobe evidentirane pri službama za zapošljavanje koje aktivno traže posao</li> <li>Mlade zaposlene osobe koje žele da promijene posao</li> <li>Mladi povratnici iz inostranstva</li> <li>Mlade osobe koje žele poboljšati svoje kapacitete zapošljivosti u skladu sa stvarnim potrebama na tržištu rada</li> <li>Učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola kojima su potrebne usluge profesionalnog informiranja/savjetovanja.</li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <p style="text-align: justify;">CISO sarađuje i sa:</p> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <ol> <li>Poslodavcima iz privatnog i javnog sektora koji traže mlade perspektivne kadrove koji će svojim radom doprinijeti boljem radu njihovih preduzeća/organizacija/institucija</li> <li>Obrazovnim institucijama (osnovnim i srednjim školama, fakultetima)</li> <li>Nevladinim organizacijama koje provode programe u cilju jačanja zapošljivosti i preduzetničkih vještina mladih</li> <li>Roditeljima</li> <li>Nastavnicima </li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <p class="Default" style="text-align: justify;">CISO će raditi na unapređenju :</p> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <ol> <li>vještina aktivnog traženja posla</li> <li>razmišljanja o tome šta mladi mogu ponuditi poslodavcu </li> <li>razmišljanja o tome šta im nedostaje da bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako mogu unaprijediti svoja znanja, životne vještine i ključne kompetencije</li> <li>odabira oglasa na koji se prijavljuju </li> <li>komunikacije sa  poslodavcem</li> <li>ponašanja na intervjuu za posao</li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <p style="text-align: justify;">Cilj Centra za informiranje, savjetovanje i obuku je omogućavanje pristupa mladim nezaposlenim osobama uslugama savjetovanja, informiranja i profesionalnog osposobljavanja s ciljem pronalaska posla.</p> <p style="text-align: justify;">CISO je mjesto gdje ćete naći biblioteku koja sadrži informacije o obrazovanju i zapošljavanju, pristup internetu u cilju traženja posla, individualno savjetovanje i rad u grupi.</p> <p class="Default" style="text-align: justify;">CISO je otvoren za sve mlade osobe starosti od 15 do 30 godina koje spadaju u sljedeće kategorije:</p> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <ol> <li>Mlade nezaposlene osobe evidentirane pri službama za zapošljavanje koje aktivno traže posao</li> <li>Mlade zaposlene osobe koje žele da promijene posao</li> <li>Mladi povratnici iz inostranstva</li> <li>Mlade osobe koje žele poboljšati svoje kapacitete zapošljivosti u skladu sa stvarnim potrebama na tržištu rada</li> <li>Učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola kojima su potrebne usluge profesionalnog informiranja/savjetovanja.</li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <p style="text-align: justify;">CISO sarađuje i sa:</p> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <ol> <li>Poslodavcima iz privatnog i javnog sektora koji traže mlade perspektivne kadrove koji će svojim radom doprinijeti boljem radu njihovih preduzeća/organizacija/institucija</li> <li>Obrazovnim institucijama (osnovnim i srednjim školama, fakultetima)</li> <li>Nevladinim organizacijama koje provode programe u cilju jačanja zapošljivosti i preduzetničkih vještina mladih</li> <li>Roditeljima</li> <li>Nastavnicima </li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <p class="Default" style="text-align: justify;">CISO će raditi na unapređenju :</p> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <ol> <li>vještina aktivnog traženja posla</li> <li>razmišljanja o tome šta mladi mogu ponuditi poslodavcu </li> <li>razmišljanja o tome šta im nedostaje da bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako mogu unaprijediti svoja znanja, životne vještine i ključne kompetencije</li> <li>odabira oglasa na koji se prijavljuju </li> <li>komunikacije sa  poslodavcem</li> <li>ponašanja na intervjuu za posao</li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> </ul>