• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Sajmovi zapošljavanja

Sajmovi zapošljavanja predstavljaju moderan i uspješan oblik povezivanja poslodavaca i kandidata za posao

Sajmovi zapošljavanja su se pokazali kao efikasna mjera aktivne politike zapošljavanja koja omogućava susret više desetina poslodavaca i stotina ili hiljada osoba koje traže posao na jednom mjestu.
Na sjamovima zapošljavanja tražioci zaposlenja mogu da stupe u direktan razgovor sa poslodavcima, a poslodavci imaju jedinstvenu priliku da dođu do kvalitetnog kadra.

Za nezaposlene osobe sajmovi za zapošljavanje omogućavaju:

  1. Pronalazak informacija o trenutnoj potražnji za radnom snagom po kvalifikacijama- stručnoj spremi, geografskom području
  2. Upoznavanje sa procjenama o budućoj potražnji radne snage
  3. Mogućnost apliciranja i ostavljanje CV –a u više firmi za više radnih mjesta na jednoj lokaciji (direktan kontakt sa većim brojem poslodavaca koji imaju potrebu za zapošljavanjem kadrova)
  4. Upoznavanje sa načinom poslovanja poslodavaca, uslovima rada, zaradi koju možete očekivati, mogućnostima za napredovanje
  5. Mogućnost pronalaska radnog mjesta (prilika da se predstave, iznesu svoje profesionalne karakteristike, ostave utisak, uđu u uži izbor kandidata ili na licu mesta dogovore uslove zapošljavanja)
  6. Intervjuisanje na licu mjesta
  7. Učešće na radionicama za traženje posla