• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Rokovi redovnog javljanja službi za zapošljavanje

Rokovi redovnog javljanja službi za zapošljavanje

Nezaposlena osoba dužna je da se redovno javlja službi, a najmanje jedanput u roku od:

  • 30 dana- ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu i penzijsko-invalidsko osiguranje;
  • 60 dana- ako ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu;
  • 90 dana- ako ne ostvaruje prava po osnovu nezaposlenosti.

Osoba koja traži posao, a nema status nezaposlene osobe, nije dužna da se redovno javlja službi za zapošljavanje.