• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Kako se prijaviti na evidenciju nezaposlenih osoba?

Nezaposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti u službi za zapošljavanje, odnosno birou prema mjestu prebivališta.

Osoba koja se prvi put prijavljuje službi dužna je dati na uvid:

  1. Ličnu kartu
  2. Prijavu mjesta prebivališta ili boravišta
  3. Radnu knjižicu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa
  4. Dokaz o stepenu stručnog obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti
  5. Potpisanu izjavu, kojom potvrđuje da je nezaposlena u skladu sa članom 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i
  6. Drugu odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko je to potrebno radi ostvarivanja nekog prava

Nakon registracije, od ovlaštenog lica u općinskom birou osoba koja se prijavljuje dobit će Kontrolni list javljanja i bit će obaviještena o rokovima redovnog javljanja u birou za zapošljavanje, kako ne bi izgubila prava po osnovu nezaposlenosti.