• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"

Đoke Mazalića 3
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Midhat Osmanbegović, direktor

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

130.007 129.791

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

69.108 68.923 68.153

2.1.

-žena

41.969 41.782 41.421

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

25.057 24.886 24.559

4.

Stručna lica

49.641 49.472 48.804

5.

Nestručna lica

19.467 19.451 19.349

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.036 1.775 1.737

7.

Zaposleni sa evidencije

1.395 1.398 1.845

8.

Prekinut radni odnos

505 496 480

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

2.091 1.960 2.507

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

62 74 119

11.

Korisnici novčane naknade

2.845 3.002 3.039

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

53.191 52.988 52.325

13.

Demobilisani vojni obveznici

7.020 6.989 6.896
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...