• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"

Đoke Mazalića 3
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Midhat Osmanbegović, direktor

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

130.007 129.791 130.233 130.429 130.957 131.559 130.799 130.567 132.527 132.224 312.407 131.172

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

69.108 68.923 68.153 67.674 66.944 66.850 66.998 66.355 65.960 65.965 66.164 66.325

2.1.

-žena

41.969 41.782 41.421 41.270 41.000 41.056 41.263 41.034 40.637 40.696 40.851 40.863

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

25.057 24.886 24.559 24.251 23.779 23.625 23.748 23.421 23.380 23.290 23.303 23.119

4.

Stručna lica

49.641 49.472 48.804 48.418 47.838 47.822 48.100 47.690 47.422 47.502 47.689 47.826

5.

Nestručna lica

19.467 19.451 19.349 19.256 19.106 19.028 18.898 18.665 18.538 18.463 18.475 18.499

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.036 1.775 1.737 1.625 1.672 1.939 2.232 2.227 2.247 2.552 2.378 1.988

7.

Zaposleni sa evidencije

1.395 1.398 1.845 1.603 1.843 1.509 1.631 2.021 1.909 1.804 1.529 1.276

8.

Prekinut radni odnos

505 496 480 436 602 590 401 638 495 636 563 541

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

2.091 1.960 2.507 2.104 2.402 2.033 2.084 2.870 2.642 2.547 2.179 1.827

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

62 74 119 43 22 15 5 67 54 55 33 43

11.

Korisnici novčane naknade

2.845 3.002 3.039 2.792 2.665 2.733 2.693 2.845 2.771 2.630 2.713 2.882

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

53.191 52.988 52.325 51.751 51.331 51.103 51.024 50.640 50.247 50.543 50.762 50.929

13.

Demobilisani vojni obveznici

7.020 6.989 6.896 6.843 6.786 6.734 6.662 6.569 6.540 6.510 6.507 5.534
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...