• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2016 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"

Đoke Mazalića 3
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Midhat Osmanbegović, direktor

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2016. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

126.995 127.210 127.943 127.939 127.664 129.478 129.760 129.518 130.249 130.540 130.536 130.535

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

72.731 71.524 70.826 70.253 69.342 68.801 69.016 69.339 68.871 69.074 69.327 69.163

2.1.

-žena

43.860 43.177 42.920 42.707 42.295 42.032 42.204 42.544 42.032 41.954 42.099 42.016

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

27.416 26.792 26.439 26.119 25.724 25.402 25.651 25.551 25.676 25.625 25.678 25.458

4.

Stručna lica

52.533 51.450 50.859 50.419 49.629 49.158 49.444 49.826 49.384 49.553 49.841 49.681

5.

Nestručna lica

20.178 20.074 19.967 19.834 19.713 19.643 19.572 19.513 19.487 19.521 19.486 19.482

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.008 1.698 1.661 1.580 1.353 1.770 2.092 2.532 2.230 2.583 2.303 1.841

7.

Zaposleni sa evidencije

1.262 1.796 1.869 1.687 1.762 1.810 1.418 1.735 2.072 1.715 1.373 1.364

8.

Prekinut radni odnos

258 352 357 347 402 549 308 983 430 553 500 521

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.822 2.905 2.359 2.153 2.264 2.311 1.877 2.209 2.698 2.380 2.050 2.005

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

23 38 54 498 93 172 46 43 111 130 107 20

11.

Korisnici novčane naknade

2.750 2.796 2.722 2.389 2.395 2.223 2.183 2.435 2.518 2.664 2.880 2.835

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

55.484 54.650 53.954 53.371 52.890 52.254 51.947 52.175 52.178 52.673 53.010 52.865

13.

Demobilisani vojni obveznici

7.549 7.468 7.382 7.306 7.242 7.216 7.158 7.105 7.048 7.056 7.022 6.997
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...