• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2011 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"

Đoke Mazalića 3
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Vahid Muharemović, direktor

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2011. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

126.555 119.314 126.380 125.767 125.861 126.057 126.257 125.951 126.037 126.080 126.007 0

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

69.186 69.128 69.344 69.474 69.264 68.705 68.556 68.806 68.622 68.915 69.319 69.842

2.1.

-žene

41.753 41.683 41.800 41.924 41.861 41.575 41.562 41.695 41.511 41.580 41.763 42.020

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

28.586 28.426 28.390 28.250 27.950 27.810 27.755 27.784 27.858 28.043 28.226 28.357

4.

Stručna lica

46.012 45.969 46.186 46.358 46.161 45.772 45.740 46.011 45.952 46.338 46.747 47.237

5.

Nestručna lica

23.174 23.159 23.158 23.116 23.103 22.933 22.816 22.795 22.670 22.577 22.572 22.605

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.745 1.424 1.681 1.517 1.309 1.658 1.835 1.629 1.987 2.095 1.854 1.755

7.

Zaposleni sa evidencije

931 970 861 911 871 1.779 1.476 863 1.563 1.127 856 738

8.

Prekinut radni odnos

238 239 351 322 284 263 253 279 335 347 240 356

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.466 1.482 1.465 1.387 1.519 2.217 1.984 1.379 2.171 1.802 1.450 1.232

10.

Prijave o potrebama za radnicima

60 56 39 58 42 94 88 115 63 107 112 74

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

21 26 24 11 23 147 14 60 16 17 23 11

12.

Korisnici novčane naknade

2.179 2.241 2.379 2.152 2.354 2.350 2.267 2.134 2.042 2.013 2.050 2.173

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

45.225 45.656 46.213 46.506 46.640 46.308 46.181 46.583 46.979 47.564 48.015 48.737

14.

Demobilisani vojni obveznici

10.209 10.179 10.136 10.144 10.098 9.883 9.785 9.766 9.677 9.669 9.679 9.667
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...