• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2009 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo"

Đoke Mazalića 3
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Vahid Muharemović, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2009. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

119.852 119.622 120.028 119.886 119.846 119.867 119.686 119.307 118.988 118.905 118.935 119.461

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

63.306 63.362 63.377 63.607 63.273 63.654 64.172 64.563 64.827 65.755 66.074 66.299

2.1.

-žene

39.023 39.061 38.992 39.013 38.905 39.059 39.265 39.474 39.446 39.990 40.168 40.257

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

28.331 28.218 27.918 27.736 27.439 27.670 27.937 28.007 28.154 28.722 28.755 28.553

4.

Stručna lica

39.804 39.870 39.881 40.065 39.857 40.339 40.941 41.368 41.631 42.517 42.830 43.033

5.

Nestručna lica

23.502 23.492 23.496 23.542 23.416 23.315 23.231 23.195 23.196 23.238 23.244 23.266

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.962 1.414 1.565 1.741 1.406 2.017 2.099 1.654 2.002 2.344 1.845 1.633

7.

Zaposleni sa evidencije

692 841 1.016 955 1.224 1.011 1.116 751 1.147 861 985 863

8.

Prekinut radni odnos

264 251 376 341 260 290 344 331 236 288 349 305

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.131 1.358 1.550 1.511 1.740 1.636 1.581 1.263 1.738 1.416 1.526 1.408

10.

Prijave o potrebama za radnicima

131 216 111 222 248 242 230 178 220 169 109 137

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

299 373 493 421 559 399 19 297 549 399 447 366

12.

Korisnici novčane naknade

1.388 1.695 1.903 1.859 1.892 1.927 1.869 1.894 2.008 2.059 2.072 2.153

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

37.070 37.487 37.774 38.042 37.968 38.174 38.370 38.680 39.252 40.076 40.700 41.351

14.

Demobilisani vojni obveznici

10.692 10.662 10.688 10.743 10.676 10.635 10.595 10.540 10.533 10.548 10.551 10.566

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...