• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2007 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo"

Valtera Perića 12
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Vahid Muharemović, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2007. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

97.111
97.906
98.671
98.671
99.032
100.275
101.012
100.956
101.641
106.524
111.945

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

69.032
69.057
68.868
68.868
68.132
67.603
66.316
66.218
66.421
66.239
65.928
65.344

2.1.

-žene

41.167
41.162
41.096
41.096
40.731
40.531
39.975
40.026
40.155
40.134
40.048
39.763

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

32.445
32.323
32.213
32.213
31.749
31.663
31.311
31.179
31.335
31.277
31.022
30.534

4.

Stručna lica

43.318
43.244
43.043
43.043
42.352
41.966
41.060
41.070
41.234
41.146
40.899
40.509

5.

Nestručna lica

25.714
25.813
25.825
25.825
25.780
25.637
25.256
25.148
25.187
25.093
25.029
24.835

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.000
1.497
1.418
1.418
1.282
1.666
2.002
1.701
1.825
1.794
1.762
1.321

7.

Zaposleni sa evidencije

858
921
930
930
1.297
1.411
2.459
1.060
1.013
1.005
1.250
1.099

8.

Prekinut radni odnos

346
194
227
227
223
187
238
291
217
259
282
247

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.524
1.472
1.607
1.607
1.889
2.195
3.289
1.799
1.622
1.976
2.073
1.905

10.

Prijave o potrebama za radnicima

176
159
293
293
320
282
412
403
258
366
262
246

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

409
451
429
429
568
598
698
463
364
480
559
463

12.

Korisnici novčane naknade

1.650
1.873
2.009
2.009
1.785
1.732
1.709
1.507
1.505
1.449
1.413
1.321

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

40.582
40.590
40.515
40.515
39.872
39.231
37.868
37.753
38.075
38.206
38.127
38.187

14.

Demobilisani vojni obveznici

11.151
11.673
11.871
11.871
12.123
12.088
11.893
11.933
11.932
11.836
11.768
11.740

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...