• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2005 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo"

Valtera Perića 12
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Vahid Muharemović,
direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2005. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

92.466

92.541

93.484

93.536

93.682

93.889

93.808

93.590

93.975

94.050

93.878

93.833

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

64.239

64.598

65.020

64.926

64.658

65.196

66.116

66.518

66.788

67.168

67.431

67.537

2.1.

-žene

38.467

38.616

38.753

38.767

38.764

39.055

39.626

39.881

40.076

40.219

40.422

40.382

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

30.697

30.687

30.767

30.582

30.456

30.915

31.656

31.975

32.237

32.282

32.404

32.315

4.

Stručna lica

39.089

39.317

39.638

39.510

39.325

39.869

40.783

41.200

41.472

41.861

42.085

42.254

5.

Nestručna lica

25.150

25.281

25.382

25.416

25.333

25.327

25.333

25.318

25.316

25.307

25.346

25.283

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

1.680

1.691

1.921

1.481

1.245

1.902

2.162

1.794

1.880

1.923

1.530

1.658

7.

Zaposleni sa evidencije

455

480

578

781

667

666

600

593

826

705

642

646

8.

Prekinut radni odnos

268

176

303

206

151

223

180

248

186

287

180

209

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

1.152

1.332

1.499

1.575

1.513

1.364

1.242

1.392

1.610

1.543

1.267

1.552

10.

Prijave o potrebama za radnicima

51

81

58

94

150

107

124

98

90

33

11

46

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

31

25

27

42

80

19

15

30

39

33

21

27

12.

Korisnici novčane naknade

1.481

1.326

1.460

1.610

1.798

1.808

1.498

1.433

1.486

1.591

1.670

2.014

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

35.737

36.162

36.522

36.648

36.659

36.727

36.905

37.250

37.977

38.500

38.848

39.028

14.

Demobilisani vojni obveznici

7.606

7.690

7.808

7.882

7.847

7.831

7.784

7.744

7.693

7.708

7.694

7.737


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...