• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2004 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo"

Valtera Perića 12
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Subašić Džemal, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2004. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

89.066

89.137

89.658

89.840

90.348

90.602

91.547

91.479

92.043

92.352

92.375

92.470

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

59.899

60.108

60.564

60.377

6.804

60.913

61.830

62.631

63.262

63.425

63.459

63.711

2.1.

-žene

36.245

36.317

36.494

36.515

3.484

36.826

37.243

37.654

37.957

38.077

38.107

38.293

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

29.016

28.819

29.021

28853

3.883

29.286

29.948

30.505

30.929

30.893

30.838

30.701

4.

Stručna lica

35.463

35.588

35.905

35754

5.413

36.296

37.235

37.928

38.476

38.565

38.597

38.709

5.

Nestručna lica

24.436

24.520

24.659

24623

1.391

24.617

24.595

24.703

24.786

24.860

24.862

25.002

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

1.481

1.333

1.828

1406

149

1.962

2.269

1.874

2.095

2.010

1.449

1.926

7.

Zaposleni sa evidencije

486

461

520

677

38

550

552

499

655

663

555

579

8.

Prekinut radni odnos

163

101

166

169

 

140

228

177

194

222

200

311

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

1.373

1.124

1.372

677

38

550

552

499

655

663

1.415

1.674

10.

Prijave o potrebama za radnicima

54

29

132

104

49

148

104

120

97

106

80

96

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

109

81

124

109

35

73

123

112

53

60

74

45

12.

Korisnici novčane naknade

1.308

1.232

1.312

1433

28

1.389

1.245

1.276

1.205

1.107

1.063

1.370

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

31.559

32.122

32.370

32436

4.360

32.808

33.198

33.545

34.117

34.510

34.908

35.147

14.

Demobilisani vojni obveznici

7.366

7.434

7.536

7478

340

7.457

7.439

7.412

7.422

7.465

7.450

7.479


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...