• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2002 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2002. GODINI

 

Pokazatelji

juli

august

septembar

oktobar

novembar

decembar

1.

Broj zaposlenih

86311

86064

86066

86221

86271

86271

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

53540

53846

54644

55329

56500

56519

2.1.

Žene

33255

33534

33886

34309

34779

34698

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

30032

30337

30894

28688

32032

28736

4.

Stručna lica

23508

23509

23750

31273

24468

32168

5.

Nestručna lica

28471

28341

28392

24056

28808

24351

6.

Prijavljeni na evdenciju u toku mjesaca

2077

1869

2383

2309

2320

1406

7.

Zaposleni sa evidencije

437

443

566

588

515

346

8.

Prekinut radni odnos

46

66

49

27

35

21

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1272

1563

1585

1624

1143

1387

10.

Prijave o potrebama za radnicima

46

44

57

52

38

25

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

44

49

90

39

51

20

12.

Korisnici novčane naknade

1008

1126

1188

1320

1331

1463

13.

Korisnici zdravstvene zastite

25913

26230

26946

27484

27882

28255

14.

Demobilisani vojni obveznici

7065

7168

7187

7188

7408

7534


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...