• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

JAVNI POZIV JE ZATVOREN

 

Cilj Programa jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013 jeste da se mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva dobi do 30 godina, te izuzetno do 35 godina – ukoliko su prijavljene na evidenciju nezaposlenih duže od 12 mjeseci, omogući stručno osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju/zanimanju za koje su se školovale, te na taj način ojača njihova konkurentnost na tržištu rada.

(OBAVJEŠTENJE, 10.1.2014. godine) - Obavještavaju se poslodavci koji su se prijavili za učešće u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013. da su prijave proslijeđene Federalnoj upravi za inspekcijske poslove radi provjere, te da će nakon izvršene provjere u što kraćem roku biti informisani u vezi sa daljnjom procedurom.

OBAVJEŠTENJE (9.1.2014. godine) – Obavještavaju se poslodavci iz Kantona Sarajevo da apliciranje na Program jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013. više nije moguće, s obzirom na činjenicu da je za sredstva predviđena za taj kanton pristigao dovoljan broj prijava.

OBAVJEŠTENJE (25.12.2013.): Obavještavaju se poslodavci da je za sredstva raspoređena za Hercegovačko-neretvanski, Zapadnohercegovački i Kantona Sarajevo pristigao dovoljan broj prijava. Provjera podataka iz pristiglih prijava je u toku, a Javni poziv ostaje i dalje otvoren do utvrđivanja konačnog spiska poslodavaca s kojima će biti zaključen ugovor. Naredne prijave će se razmatrati po redoslijedu prispjeća samo u slučaju da raspoloživa sredstva ne budu raspoređena na već pristigle prijave.

 

Javni poziv (18.12.2013. godine)

Korisnici

Ciljne grupe

Poticajne mjere

Postupak realizacije

Pravdanje i isplata odobrenih sredstava

FAQ - Prvo radno iskustvo 2013

Program - Prvo radno iskustvo

 

Nakon provjere izvršenja ugovorenih obaveza po osnovu učešća u ranijim programima Federalnog zavoda za zapošljavanje, te provjere eventualnog sankcionisanja zbog zatečenih radnika na crno, a prema evidenciji Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu, objavljuje se spisak poslodavaca koji su se prijavili na Javni poziv za učešće u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013., zaključno sa 18.4.2014. godine. Spisak je sačinjen po redoslijedu zaprimanja prijava i kantonima.

 

Službe za zapošljavanje, nakon provjere izvršenja ugovorenih obaveza po osnovu učešća u ranijim programima koje su one realizirale, prema redoslijedu iz ovog spiska, obavještavaju poslodavce, do ugovaranja ukupnog iznosa sredstava opredjeljenih po kantonima, da dostave potrebnu dokumentaciju radi zaključivanja ugovora o sufinansiranju zapošljavanja.

 

Unsko-sanski kanton
Posavski kanton
Tuzlanski kanton
Zeničko-dobojski kanton
Bosansko-podrinjski kanton
Srednjobosanski kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton
Zapadnohercegovački kanton
Kanton Sarajevo
Kanton br. 10