• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Dana 18.2.2016. godine objavljen je Javni poziv za učešće u PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2016

 

Napomena: Obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavlja nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje lično ili putem pošte.

 

 

JAVNI POZIV JE ZATVOREN (15.12.2016. godine)

 

O B A V I J E S T

(Sarajevo, 28.11.2016. godine) – Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene da je od 30.11.2016. godine (srijeda) ponovo omogućeno apliciranje za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016, kao i podnošenje zahtjeva za subvencioniranje zapošljavanja i samozapošljavanja u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja Vlade Federacije BiH, i to za kantone kod kojih postoji dio neugovorenih sredstava

Dodatno učešće je omogućeno budući da je, u međuvremenu, dio poslodavaca iz ovih kantona, koji su ranije aplicirali, odustao od učešća u realizaciji Programa i Uredbe ili je smanjio broj traženih osoba, odnosno zbog toga što nisu ispunjavali uslove Uredbe ili Programa.

Javni poziv će biti otvoren do 15. decembra 2016. godine, tj. do zaprimanja zahtjeva u visini raspoloživih sredstava.

OBAVIJEST 01.12.2016. godine

OBAVIJEST 10.10.2016. godine

OBAVIJEST 06.10.2016. godine

OBAVIJEST 14.09.2016. godine

OBAVIJEST 09.08.2016. godine

OBAVIJEST 19.02.2016. godine

OBAVIJEST 16.03.2016. godine

OBAVIJEST 17.03.2016. godine

OBAVIJEST 20.04.2016. godine