• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Dana 2.3.2017. godine objavljen je Javni poziv za učešće u Programu pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja.

Izmjena i dopuna Programa pripreme za rad 2017 - Obukom do zaposlenja

Stav Ministarstva financija FBiH

Napomena: Obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom se dostavlja, lično ili putem pošte, Federalnom zavodu za zapošljavanje, Đoke Mazalića 3, 71 000 Sarajevo.