• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(JAVNI POZIV JE ZATVOREN)

Korisnici Programa javnih radova „Zajedno u obnovi“ su poslodavci registrovani u Federaciji BiH, i to: javna preduzeća, jedinice lokalne samouprave, federalne i kantonalne institucije/ustanove, poslovni subjekti i nevladine organizacije koje sarađuju sa pomenutim institucijama na poslovima otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih nesreća.

Program se realizuje s ciljem zapošljavanja/radnog angažovanja najmanje 2.000 osoba sa evidencije nezaposlenih priotitetno sa područja Federacije BiH ugroženih prirodnom nesrećom - poplavama i klizištima na poslovima otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih nesreća.

Poslovni subjekti koji su iskazali interes za radnom snagom

Spisak poslodavaca sa kojima je zaključen ugovor


LINK: PRIJAVA

JAVNI POZIV (OBJAVLJEN 18.6.2014. GODINE)

PROGRAM