• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

UREDBA - Subvencioniranje zapošljavanja mladih bez radnog iskustva i samozapošljavanja

Dana 18.2.2016. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja (Službene novine FBiH 95/15 od 11.12.2015. godine).

Napomena: Obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom se dostavlja ISKLJUČIVO nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje lično ili putem pošte.