• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Savjetovanje

Savjetovanje je proces tokom kojega se na temelju prikupljenih relevantnih podataka pomaže pojedincu u sagledavanju vlastitih mogućnosti, a u svrhu donošenja odluke o najprimjerenijim izborima obrazovanja i zapošljavanja.

Sprovodi se individualno u vidu savjetovanja korisnika u skladu sa njegovim specifičnim potrebama, i grupno u vidu obuka o razvoju karijere.

Razlikujemo tri oblika savjetovanja:

  • Osnovno profesionalno savjetovanje (advising), koje uključuje intervju i izradu plana zapošljavanja. Savjetnik sa svojim znanjem i iskustvom nudi osobi informacije i objašnjenja kojima na njega utiče direktno i pomaže mu kod prihvatanja odluke, odnosno rješavanja problema. Ovu vrstu savjetovanja vode savjetnici za zapošljavanje u općinskom birou za zapošljavanje.
  • Ciljano profesionalno savjetovanje (informing),  temelji se prije svega na posredovanju informacija osobi koja se savjetuje. Pri tome je bitno, da istinite i za osobu potrebne podatke, savjetnik prepoznaje i da ih nepristrasno prenosi osobi koju savjetuje, a koja će na osnovu tih informacija ostvariti potpuniju predstavu o predmetu. Ovu vrstu savjetovanja vode savjetnici za informiranje, individualno i grupno.
  • Karijerno konsultovanje (counselling), sa dužim i trajnijim pristupom, koji od savjetnika pored poznavanja materije savjetovanja također zahtjeva stručna znanja i vještine savjetovanja, znači dodatnu osposobljenost. Namjena pomoći nije direktan uticaj na osobu koju savjetujemo, nego pomoć pri razvijanju njenih mogućnosti za aktivno rješavanje problema. Ovu vrstu savjetovanja obično provode karijerni savjetodavci