• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Profesionalno informiranje

Profesionalno informiranje je proces kojim se pojedinim skupinama korisnika pružaju informacije značajne za donošenje odluka o odabiru zvanja, zanimanja i područja rada. Sprovodi se u vidu različitih vrsta informativnih letaka, publikacija, tekstova na web stranicama, i direktnim kontaktom sa korisnikom usluga.

Ova vrsta aktivnosti provodi se:

  • samoinformiranjem (korisnik samostalno koristi sredstva informiranja i informacije koje su dostupne u CISO);
  • individualno (zaposlenik korisniku prezentira mogućnosti CISO-a, ili ga informira shodno specifičnim zahtjevima korisnika);
  • grupno (zaposlenik/zaposlenici, prema iskazanoj potrebi i planiranim mjesečnim aktivnostima, organizuju tematske sesije informiranja pojedinačnih ciljnih grupa korisnika).


U službama za zapošljavanje informacije se sve više obezbjeđuju putem samoinformiranja pomoću kvalitetno pripremljenog materijala, što ne umanjuje potrebu i primjenu direktnog kontakta sa korisnikom.