• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Profesionalna orijentacija

Uslijed promjena na tržištu rada i brojnih drugih promjena u društvu došlo je do velikih pomaka i na području karijerne orijentacije.  Prije deset godina samo napredne države članice EU imale su jasno formiranu politiku i strategiju na području karijerne orijentacije. Usvajanjem Rezolucije o cjeloživotnoj karijernoj orijentaciji  u maju 2004. godine nametnuta je obaveza državama članicama da sistematski razvijaju karijernu orijentaciju. Građani bilo koje dobi i u bilo kojem trenutku imali bi potrebnu stručnu pomoć pri prepoznavanju svojih sposobnosti, kompetencija i interesa, te donošenju značajnih odluka u pogledu obrazovanja, osposobljavanja i zanimanja i upravljanja svojim putanjama u učenju, radu, i u drugim situacijama.

Cjeloživotna karijerna orijentacija pomaže donositeljima političkih odluka u Europi da postignu mnogobrojne zajedničke ciljeve, kao što su:

  • Efikasno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje
  • Efikasnost tržišta rada
  • Cjeloživotno učenje
  • Socijalna uključenost
  • Društvena jednakost
  • Privredni razvoj.

Cilj profesionalne/karijerne orijentacije u javnim službama za zapošljavanje je da doprinese većem stepenu zapošljivosti. Stjecanjem potrebnih znanja i vještina smanjuje se raskorak između potreba poslodavaca i individualnih znanja i osobina. Surađujući sa obrazovnim sistemom, poslodavcima i drugim relevantnim faktorima, ostvaruje se i preventivna uloga karijerne orijentacije – umanjuje se nesklad između ponude i potražnje na tržištu rada.

Aktivnosti karijerne orijentacije provode savjetnici za profesionalno informiranje i savjetovanje, a najčešće su to psiholozi, pedagozi, socijalni radnici ili stručnjaci srodnih zvanja. Ciljne skupine su učenici pri izboru daljeg obrazovanja, nezaposlene osobe koje se uključuju u određeni program obrazovanja radi dokvalifikacije ili prekvalifikacije i nezaposlene osobe za koje poslodavac zahtijeva da prođu proces profesionalne selekcije kako bi stručnim postupkom bio izvršen odabir kandidata koji najbolje zadovoljavaju postavljene zahtjeve poslodavca.

U djelatnost karijerne orijentacije ubrajaju se: informiranje, upoznavanje i ocjenjivanje o primjerenosti pojedinca za određene profesionalne izbore, davanje savjeta u vidu praktičnih uputstava, savjetovanje, programi razvoja karijere, posredovanje rada ili obrazovanja, zastupanje, povratna informacija sistemu obrazovanja, poslodavcima i zajednici, praćenje odnosno održavanje kontakta  s bivšim klijentima.