• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Info i motivacijski seminari

Nemate posao? Niste dovoljno komunikativni i samopouzdani da biste sami ostvarili kontakt sa drugima? Ne znate gdje i kako da tražite posao? Mislite da vaša biografija ne opisuje dovoljno vaše sposobnosti i znanje?

Povećajte svoje šanse i postanite ozbiljnije konkurencija drugim kandidatima. Prijavite se na radionicu u službi za zapošljavanje(linkovati kontaktima) u Vašem kantonu.

Informacijski seminar

Jednodnevna informativna radionica  daje priliku nezaposlenim osobama koje se prvi put prijavljuju na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje nakon završenog školovanja ili iz radnog odnosa, ako su nakon školovanja odmah zasnovali radni odnos , da se upoznaju sa pravima, obavezama i aktivnostima koje provodi služba u svakodnevnom radu i iskažu svoja očekivanja. Informativna radionica otvorena je i za sve nezaposlene osobe koje samoinicijativno izraze želju za učešćem,  pri redovnoj prijavi ili  ako savjetodavac procijeni da bi im ovakav vid obuke bio koristan. Osnovni cilj je osvješćivanje nezaposlenih osoba o njihovoj obavezi aktivnog traženja posla.

Gdje i kada:  Službe za zapošljavanje realiziraju i informacijske seminare. Pozivi se također organiziraju posredstvom biroa za zapošljavanje tokom redovne prijave nezaposlenih osoba. Prihvatite ovu besplatnu mogućnost, i obratite se Vašem savjetodavcu za sve dodatne informacije.

Motivacijski seminar

Motivacijske radionice I i II namijenjene su nezaposlenim osobama koji su evidentirani u službi za zapošljavanje i  aktivno traže posao. Radionica će Vam pomoći da naučite kako da na pravi način tražite posao i pokažete svoje znanje i sposobnosti. Naučiti ćete kako da kvalitetno napišete biografiju i na pravi način se predstavite poslodavcu i s njim razgovarate. Dobiti ćete praktične savjete i informacije o otvorenim radnim mjestima i poslodavcima.

Gdje i kada:  Dva puta u toku mjeseca određene službe za zapošljavanje realiziraju motivacijski seminar. Pozivi se dostavljaju putem biroa za zapošljavanje u toku redovne prijave nezaposlenih osoba, nakon čega slijedi formiranje grupe. Prihvatite ovu besplatnu mogućnost, i obratite se Vašem savjetodavcu za sve dodatne informacije.