• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Centri za informiranje i profesionalno savjetovanje (CISO)

U okviru Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP) koji realizira pet agencija Ujedinjenih naroda (UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV) u partnerstvu sa javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, formirani su Centri za informiranje, savjetovanje i obuku u osam gradova ((Bihać, Sarajevo, Vitez, Zenica, Mostar, Odžak, Tuzla, Goražde).

U sklopu aktivnosti u Centrima se svakodnevno izrađuju liste potencijalnih korisnika za  savjetovanje, informativne i motivacijske obuke za nezaposlene osobe. Unutar CISO-a sprovode se i predavanja i prezentacije zanimanja i poslodavaca, predstavljaju i koriste alati za samostalno planiranje karijere, izrađuju se  individualni planovi zapošljavanja, pruža pomoć  pri povezivanju klijenata sa potencijalnim poslodavcima, nude informatičke obuke i kursevi stranih jezika, identificira potreba za dokvalifikacijom i prekvalifikacijom klijenata CISO-a.
Uspostavljen  je i prostor na kojem se oglašavaju slobodna radna mjesta, kao i mogućnost besplatnog korištenja interneta u istu svrhu.

Ciljna skupina Centara jesu nezaposlene mlade osobe od 15 do 30 godina starosti, što uključuje učenike svih nivoa obrazovanja i studente pred izborom budućeg obrazovanja i zanimanja; mlade osobe koje zbog različitih razloga trenutno nemaju pristup informacijama i karijernom savjetovanju, a prekinule su formalno obrazovanje.

Ali, usluge CISO-a koristi i  nastavno osoblje, roditelji/staratelji koji se žele informirati i savjetovati radi pomoći učeniku pred izborom daljeg obrazovanja; zaposlenici javnih službi za zapošljavanje koji koriste bibilioteku i ostale alate radi sopstvenog informiranja i obrazovanja; poslodavci i ostali pojedinci koji su zainteresovani za informacije

Podrobnije informacije o radu CISO-a možete pronaći na www.abecedakarijere.ba ili u opciji Usluge i savjeti