prof
Info i motivacijski seminari
Info i motivacijski seminariNemate posao? Niste dovoljno komunikativni i samopouzdani da biste sami ostvarili kontakt sa drugima? Ne znate gdje i kako da tražite posao? Mislite da vaša biografija ne opisuje dovoljno vaše sposobnosti i znanje? Povećajte svoje šanse i postanite ozbiljnije konkurencija drugim kandidatima. Prijavite se na radionicu u službi za zapošljavanje(linkovati konta... Opširnije
 
Savjetovanje
Savjetovanje Savjetovanje je proces tokom kojega se na temelju prikupljenih relevantnih podataka pomaže pojedincu u sagledavanju vlastitih mogućnosti, a u svrhu donošenja odluke o najprimjerenijim izborima obrazovanja i zapošljavanja. Sprovodi se individualno u vidu savjetovanja korisnika u skladu sa njegovim specifičnim potrebama, i grupno u vidu obuka o razvoju karijer... Opširnije
 
Profesionalno informiranje
Profesionalno informiranjeProfesionalno informiranje je proces kojim se pojedinim skupinama korisnika pružaju informacije značajne za donošenje odluka o odabiru zvanja, zanimanja i područja rada. Sprovodi se u vidu različitih vrsta informativnih letaka, publikacija, tekstova na web stranicama, i direktnim kontaktom sa korisnikom usluga.Ova vrsta aktivnosti provodi se: samoinformir... Opširnije
 
Centri za informiranje i profesionalno savjetovanje (CISO)
Centri za informiranje i profesionalno savjetovanje (CISO)U okviru Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP) koji realizira pet agencija Ujedinjenih naroda (UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV) u partnerstvu sa javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, formirani su Centri za informiranje, savjetovanje i obuku u osam gradova ((Bihać, Sarajevo, Vitez, Zenica, Mostar, Odžak, Tuzla, Goražde). U sklop... Opširnije
 
Profesionalna orijentacija
Profesionalna orijentacijaUslijed promjena na tržištu rada i brojnih drugih promjena u društvu došlo je do velikih pomaka i na području karijerne orijentacije.  Prije deset godina samo napredne države članice EU imale su jasno formiranu politiku i strategiju na području karijerne orijentacije. Usvajanjem Rezolucije o cjeloživotnoj karijernoj orijentaciji  u maju 2004. godine nametnut... Opširnije