• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Radne dozvole

U primjeni je nova Procedura za izdavanje radne dozvole, sa pripadajućim obrascima, koju je sačinila Radna grupa sastavljena od predstavnika Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje, Ministarstva sigurnosti BiH - Službe za poslove sa strancima, Federalne uprave za inspekcijske poslove i IFC-a- grupacije Svjetske banke - Tima za generiranje ulaganja.
Procedurom je, između ostalog, usklađena visina administrativnih troškova postupka izdavanja radne dozvole u kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje, smanjen broj dokumenta potrebnih za rješavanje po zahtjevu za zapošljavanje stranca, utvrđeni rokovi za izvršenje pojedinih radnji u postupku, pripremljeni obrasci za izdavanje radne dozvole koji će poboljšati proces u smislu jednoobraznosti u postupanju i unapređenju komunikacije i koordinacije između organa koji implementiraju propise o zapošljavanju stranaca, čime će prema preliminarnoj analizi troškova i koristi IFC-a, usvajanje jedinstvene Procedure rezultirati potencijalnim uštedama u direktnim i indirektnim troškovima za poslovnu zajednicu u iznosu cca 1.535.926 KM.


Početak primjene procedure je 06.06.2011. godine.
Stoga Vas upućujemo na obrazac za izdavanje radne dozvole (OZ 1) i obrazac za produženje radne dozvole (OZ 2), koje je ubuduće potrebno koristiti za podnošenje zahtjeva.
Obrasci se mogu ispuniti elektronski ili ručno, s tim što je iste potrebno predati (u jednom primjerku) uz obaveznu dokumentaciju navedenu u Proceduri za izdavanje radne dozvole (tačka 6.2), i to lično ili putem punomoćnika, odnosno poštom nadležnoj kantonalnoj službi prema sjedištu poslodavca.

 

ENGLISH

 

 

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...