• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Posavski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-2

ŽUPANIJA POSAVSKA SLUŽBA ZA UPOŠLJAVANJE ORAŠJE

Ulica III br. 25
76 270 Orašje

031/ 712-306

031/712- 306

Marinko Topić, v.d. direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U POSAVSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

5.906 5.881 5.887 5.876 5.933 5.995 6.002 6.064 6.030 6.038 6.026 6.004

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

5.044 5.048 5.023 4.957 4.878 4.839 4.864 4.842 4.841 4.841 4.824 4.864

2.1.

-žena

2.385 2.394 2.391 2.361 2.324 2.292 2.320 2.324 2.351 2.339 2.340 2.340

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

1.969 1.959 1.939 1.893 1.862 1.885 1.902 1.899 1.902 1.895 1.894 1.965

4.

Stručna lica

3.104 3.099 3.092 3.033 2.982 2.960 2.993 2.983 2.986 2.989 2.975 2.984

5.

Nestručna lica

1.940 1.949 1.931 1.924 1.896 1.879 1.871 1.859 1.855 1.852 1.849 1.880

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

126 103 115 69 72 126 152 107 148 137 107 120

7.

Zaposleni sa evidencije

76 51 92 84 82 111 81 69 89 79 57 51

8.

Prekinut radni odnos

49 50 60 30 54 62 50 61 98 66 46 51

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

152 99 140 135 151 165 127 129 149 137 124 80

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

82 54 101 77 83 119 78 138 106 110 71 58

11.

Korisnici novčane naknade

130 145 140 124 145 137 125 121 130 122 123 132

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

3.253 3.255 3.223 3.177 3.136 3.129 3.144 3.159 3.161 3.149 3.127 3.119

13.

Demobilisani vojni obveznici

1.212 1.211 1.201 1.191 1.176 1.156 1.149 1.141 1.125 1.124 1.123 1.150

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...