• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2015 - Posavski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-2

ŽUPANIJA POSAVSKA SLUŽBA ZA UPOŠLJAVANJE ORAŠJE

Ulica III br. 25
76 270 Orašje

031/ 712-306

031/712- 306

Stanko Vincetić, v.d. direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U POSAVSKOM KANTONU U 2015. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

5.745

5.736
5.751

5.744

5.720
5.815

5.812

5.845

5.799

5.782

5.707

5.674

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

5.625 5.625 5.577 5.540 5.523 5.555 5.552 5.506 5.509 5.515 5.516 5.465

2.1.

-žena

2.606 2.599 2.579 2.559 2.553 2.555 2.580 2.560 2.571 2.587 2.577 2.563

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

2.296 2.268 2.230 2.212 2.201 2.236 2.265 2.251 2.260 2.237 2.231 2.202

4.

Stručna lica

3.475 3.474 3.436 3.401 3.392 3.419 3.440 3.413 3.423 3.430 3.424 3.373

5.

Nestručna lica

2.150 2.151 2.141 2.139 2.131 2.136 2.112 2.093 2.086 2.085 2.092 2.092

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

215 128 105 108 97 182 171 117 177 178 151 100

7.

Zaposleni sa evidencije

91 82 76 83 74 100 108 92 126 105 105 68

8.

Prekinut radni odnos

44 33 23 31 33 36 21 16 32 24 28 27

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

168 128 153 145 114 150 174 163 174 172 150 151

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

68 59 68 80 78 89 99 69 101 105 54 59

11.

Korisnici novčane naknade

167 115 176 152 157 156 166 170 58 166 188 182

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

3.493 3.514 3.800 3.502 3.496 3.513 3.528 3.513 3.515 3.505 3.498 3.489

13.

Demobilisani vojni obveznici

1.403 1.409 1.403 1.403 1.383 1.317 1.354 1.331 1.322 1.322 1.324 1.317