• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2014 - Posavski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-2

ŽUPANIJA POSAVSKA SLUŽBA ZA UPOŠLJAVANJE ORAŠJE

Ulica III br. 25
76 270 Orašje

031/ 712-306

031/712- 306

Stanko Vincetić, v.d. direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U POSAVSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih
5.547

5.556

5.570

5.585

5.611

5.647

5.753

5.767

5.761

5.639

5.737

2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 5.647 5.643 5.620 5.605 5.633 5.676 5.598 5.535 5.468 5.599 5.592 5.578
2.1. -žene 2.532 2.529 2.530 2.523 2.543 2.576 2.545 2.546 2.531 2.600 2.579 2.585
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 2.426 2.418 2.397 2.392 2.397 2.433 2.428 2.402 2.384 2.411 2.361 2.331
4. Stručna lica 3.520 3.522 3.496 3.495 3.509 3.552 3.500 3.437 3.376 3.473 3.459 3.448
5. Nestručna lica 2.127 2.121 2.124 2.110 2.124 2.124 2.098 2.098 2.092 2.126 2.133 2.130
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 173 119 117 118 98 183 197 143 180 301 180 163
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 39 61 71 69 53 120 186 152 174 93 146 89
8. Prekinut radni odnos 16 18 23 27 11 29 16 24 29 68 28 20
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 112 123 140 133 70 140 275 206 247 170 187 177
10.
Realizovane prijave u toku mjeseca
35

53 69 73 51 103 181 86 136 89 130 54
11. Korisnici novčane naknade 171 190 174 148 133 139 138 141 145 147 77 155
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 3.560 3.562 3.549 1.306 3.524 3.534 3.453 3.420 3.391 3.478 3.452 3.463
13. Demobilisani vojni obveznici 1.468 1.459 1.454 1.454 1.455 1.450 1.432 1.410 1.387 1.399 1.400 1.391