• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2012 - Posavski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-2

JU "Služba za zapošljavanje Posavskog kantona"

Ulica III br. 25
76 270 Orašje

031/ 712-306

031/712- 306

Stanko Vincetić, v.d. direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U POSAVSKOM KANTONU U 2012. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

5.804 5.846 5.835 5.846 5.836 5.800 5.767 5.707 5.720
5.569
5.587

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

5.487 5.479 5.505 5.452 5.469 5.513 5.537 5.561 5.586 5.588 5.594 5.602

2.1.

-žene

2.355 2.333 2.337 2.323 2.351 2.381 2.411 2.428 2.447 2.453 2.458 2.452

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

2.429 2.415 2.420 2.395 2.379 2.433 2.473 2.489 2.498 2.473 2.477 2.477

4.

Stručna lica

3.215 3.201 3.223 3.190 3.212 3.264 3.288 3.320 3.342 3.350 3.355 3.354

5.

Nestručna lica

2.272 2.278 2.282 2.262 2.257 2.249 2.249 2.241 2.244 2.238 2.239 2.248

6.

Prijavljeni na evidenciji u toku mjeseca

147 122 119 91 116 174 164 139 128 127 136 146

7.

Zaposleni sa evidencije

69 52 30 68 43 38 48 24 41 56 52 69

8.

Prekinut radni odnos

21 18 21 16 31 17 20 32 11 15 40 35

9.

Brisani sa evidenciji u toku mjeseca

204 130 93 144 99 130 140 115 103 125 130 138

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

84 69 31 76 45 25 57 29 74 60 60 84

12.

Korisnici novčane naknade

134 139 139 124 114 131 120 108 115 138 154 175

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

3.252 3.232 3.226 3.203 3.223 3.252 3.274 3.283 3.302 3.264 3.276 3.274

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.695 1.685 1.688 1.688 1.679 1.654 1.625 1.607 1.610 1.591 1.585 1.582