• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2008 - Posavski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-2

JU "Služba za zapošljavanje Posavskog kantona"

Ulica III br. 25
76 270 Orašje

031/ 712-306

031/712- 306

Stipo Ivanković, direktor

 

REGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U POSAVSKOM KANTONU U 2008. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

5.408 5.402 5.331 5.365 5.369 5.366 5.372 5.374 5.330 5.342 5.352

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

6.744 6.685 6.629 5.723 5.573 5.476 5.407 5.305 5.282 5.398 5.452 5.436

2.1.

-žene

2.513 2.508 2.500 2.266 2.224 2.183 2.173 2.150 2.126 2.120 2.156 2.137

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

2.582 2.545 2.518 2.211 2.159 2.125 2.134 2.117 2.123 2.325 2.443 2.443

4.

Stručna lica

3.545 3.489 3.453 3.012 2.917 2.874 2.867 2.825 2.828 2.854 2.871 2.871

5.

Nestručna lica

3.199 3.196 3.176 2.711 2.656 2.602 2.540 2.480 2.454 2.544 2.581 2.565

6.

Prijavljeni na evidenciji u toku mjeseca

169 137 135 138 235 155 126 106 151 347 234 183

7.

Zaposleni sa evidencije

71 98 70 144 74 102 52 48 95 66 76 47

8.

Prekinut radni odnos

36 23 0 19 25 24 19 63 15 37 12 25

9.

Brisani sa evidenciji u toku mjeseca

257 196 191 1.044 385 252 195 208 174 231 180 199

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

77 97 58 55 81 94 60 91 95 76 89 43

12.

Korisnici novčane naknade

71 75 72 64 42 45 51 57 60 75 87 87

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

3.176 3.164 3.140 2.865 2.815 2.792 2.791 2.763 2.786 2.868 2.875 2.895

14.

Demobilisani vojni obveznici

2.754 2.765 2.279 2.771 2.202 2.169 2.122 2.067 2.042 2.206 2.212 2.207

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...