• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2006 - Posavski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-2

JU "Služba za zapošljavanje Posavskog kantona"

Ulica III br. 25
76 270 Orašje

031/ 714-417

031/712- 306

Boris Jurić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U POSAVSKOM KANTONU U 2006. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

6.302

6.317

6.290

6.324

6.339

6.361

6.310

6.317

6.319

6.321

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

6.013

6.013

6.050

6.050

6.050

6.063

6.063

5.970

5.984

5.997

6.070

6.095

2.1.

-žene

2.386

2.386

2.396

2.396

2.396

2.406

2.406

2.472

2.484

2.495

2.529

2.534

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

2.705

2.705

2.706

2.706

2.706

2.706

2.706

2.620

2.603

2.597

2.603

2.596

4.

Stručna lica

3.461

3.461

3.482

3.482

3.482

3.491

3.491

3.514

3.519

3.525

3.575

3.580

5.

Nestručna lica

2.552

2.552

2.568

2.568

2.568

2.572

2.572

2.456

2.465

2.472

2.495

2.515

6.

Prijavljeni na evidenciji u toku mjeseca

113

113

59

59

59

117

117

413

98

82

139

147

7.

Zaposleni sa evidencije

29

29

11

11

11

37

37

39

73

44

44

20

8.

Prekinut radni odnos

27

27

27

27

27

27

27

13

70

40

26

22

9.

Brisani sa evidenciji u toku mjeseca

93

93

22

22

22

67

67

506

84

69

66

122

10.

Prijave o potrebama za radnicima

48

48

48

48

48

48

48

94

88

57

10

0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

32

32

32

32

32

32

32

47

74

54

40

18

12.

Korisnici novčane naknade

56

56

61

61

61

61

61

43

49

52

52

43

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

3.070

3.070

3.070

3.070

3.070

3.070

3.070

3.145

3.153

3.159

3.189

3.191

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.677

1.677

1.678

1.678

1.678

1.678

1.678

1.544

1.539

1.536

1.540

1.544

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...