• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2003 - Posavski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

kanton
NAZIV SLUŽBE
A d r e s a
Telefon
F a x
Rukovodilac
K-2
"Služba za upošljavanje
Županije posavske"
Treća ulica 45,
O r a š j e
031 713-964
031 712-306
Zvonko Marković,
v.d.
ravnatelja

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U POSAVSKOM KANTONU U 2003. GODINI
Pokazatelji
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC
Broj zaposlenih

5.507

5.511

5.547

5.564

5.580

5.597

5.655

5.728

5.776

5.804

5.784

5805

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

5.124

5.139

5.155

5.176

5.180

5.196

5.254

5.251

5.295

5.322

5.352

5.368

Žene

1.898

1.899

1.895

1.886

1.887

1.885

1.921

1.915

1.929

1.942

1.948

1.947

Stručna lica

2.346

2.356

2.373

2.381

2.375

2.418

2.455

2.464

3.014

2.491

4.485

3.049

Nestručna lica

2.905

2.910

2.920

2.935

2.939

2.958

2.999

2.984

2.281

3.030

3.042

2.319

Lica koja traže zaposlenje prvi put

2.219

2.229

2.235

2.241

2.241

2.238

2.255

2.267

2.493

2.292

2.310

2.493

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

78

73

81

76

53

96

117

65

87

94

67

50

Zaposleni sa evidencije

32

42

54

34

45

72

37

63

29

41

26

30

Prekinut radni odnos

30

27

51

33

60

24

34

24

26

91

35

16

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

58

58

66

56

50

81

60

69

46

72

37

37

Prijave o potrebe za radnicima

53

58

60

66

86

108

98

88

63

83

68

64

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

53

58

60

36

53

75

43

82

46

50

45

33

Korisnici novčane naknade

39

27

37

37

30

35

41

35

39

40

39

50

Korisnici zdravstvene zaštite

2.336

2.356

2.381

2.411

2.418

2.453

2.474

2.489

2.543

2.573

2.616

2.628

Demobilisani vojni obveznici

1.624

1.634

1.657

1.657

1.662

1.663

1.665

1.671

1.671

1.686

1.694

1.705


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...