Misija i vizija

Misija Federalnog zavoda za zapošljavanje

Naša misija je:

 1. Provoditi utvrđenu politiku i mjere radi povećanja efikasnosti tržišta rada
 2. Obezbijediti odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama
 3. Kreirati i realizirati programe i mjere aktivne politike zapošljavanja
 4. Informirati sve zainteresovane o stanju u oblasti zapošljavanja

Vizija  Federalnog zavoda za zapošljavanje

Naša vizija je da, kao ugledna i uticajna institucija, svojim programima i mjerama aktivne politike zapošljavanja dostignemo prihvatljivu stopu zaposlenosti i da obezbijedimo odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama.

Politika kvaliteta Federalnog zavoda za zapošljavanje

Naša Politika kvaliteta je:

 1. Da poslovni procesi budu usmjereni na sticanje povjerenja i zadovoljstvo svih zainteresiranih
 2. Da se programi i mjere koje nudimo temelje na stručnoj analizi tržišta rada
 3. Da se naš rad zasniva na zakonitom, nediskriminirajućem, stručnom i efektivnom provođenju politike zapošljavanja
 4. Da stalno poboljšavamo efektivnost sistema upravljanja kvalitetom

Svoju Politiku kvaliteta ostvarujemo:

 1. Primjenom savremenih principa poslovanja i zahtjeva međunarodnog standarda ISO 9001:2008
 2. Stalnim stručnim usavršavanjem našeg osoblja
 3. Primjenom savremene informatičke podrške i ostalih resursa potrebnih za kvalitetno poslovanje
 4. Praćenjem evropskih kretanja u oblasti zapošljavanja


Sarajevo, 25.01.2010. godine